Aarhus Universitets segl

December 2014

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (113)

December 2014 (1): Månedens billede: Teologrevyen 1946

Som tidligere år har Månedens billede i december noget med jul at gøre. På billedet ser vi nemlig det feststemte publikum ved årets teologrevy ved teologernes julefest i december 1946. Det var Teologisk Forening, der stod for såvel julefesten som revyen. Foreningen, der var blevet oprettet i 1939, havde også i årene før 1946 holdt julefester med revy, men det nævnte år foregik begge dele for første gang på selve universitetet.

December 2014 (2): Endnu en af vore informanter er afgået ved døden

Kristian Jeppesen, der fungerede som professor i klassisk arkæologi ved Aarhus Universitet fra 1958 til 1991, og som i 1992 gav et erindringsinterview til Universitetshistorisk Udvalg, er afgået ved døden i november 2014. Hvis man følger linket herunder, kommer man til en profilside, hvor det er muligt at høre nogle uddrag fra det nævnte interview, bl.a. den forunderlige historie om, hvordan Antikmuseets lokaler i sin tid opstod.

December 2014 (3): Velbesøgt udstilling blev forlænget

AU Universitetshistories udstilling i Antikmusset om Royal Air Force-angrebet på Gestapos hovedkvarter i parkkollegierne 31. oktober 1944, dvs. for 70 år siden, blev en så velbesøgt succes, at det blev besluttet at forlænge den med fire dage. Antikmuseet oplyser, at der blandt museets gæster har været flere mænd end normalt i udstillingsperioden.

December 2014 (4): Arkivfund: Dokument om "marxistisk fodbold"

I et af de af AU Universitetshistorie indsamlede arkiver med materiale fra miljøet omkring Studenterfronten omkring 1970 befinder sig et dokument, som ikke blot teoretiserer over, hvad 'marxistisk fodbold' er for noget, men hvoraf også fremgår, at en forening med navnet "Marxistisk Fodbold Klub" har eksisteret - måske er den identisk med "Marxistisk Fodbold Falangs" (sic!), som i 1972 omtales andetsteds.

December 2014 (5): Studerende fra BSS på studiebesøg


De to business communication-studerende Inge Katrine Riber Meldgaard og Anne-Sofie Vittrup Thorsted (forrest) har aflagt studiebesøg med henblik på besvarelse af en studieopgave om den aarhusianske studentersports organisationsforhold siden oprettelsen af Jydsk Akademisk Idrætsklub i 1930. Herover studeres sportsomtale i tidsskriftet Den jydske Akademiker fra 1930.

December 2014 (6): Materiale fra nylig afdød topforskers kontor

Efter Brian Clarks død i oktober blev AU Universitetshistorie kontaktet med henblik på eventuel udtagelse af efterladt materiale til bevaring for eftertiden. En del materiale blev herefter udtaget. Der foreligger endnu ingen oversigt over materialet, men når en sådan er fremstillet, vil emnet blive taget op igen.