Aarhus Universitets segl

Den jydske Akademiker

Uddrag/enkeltartikler mv.

Hele numre

Historie

Bladet Den jydske Akademiker blev oprettet i 1929 af stud.mag. Folmer Andersen (1907-1997). Her fortæller han i 1987 Universitetshistorisk Udvalgs medarbejder, cand.mag. Svend Erik Mathiassen (SEM) om bladets tilblivelse:

FA: Jeg var selv med ved sådan en slags bladudgivelse i starten. Det første hed Minerva, og det blev oprettet i samarbejde med et københavnsk blad, Den akademiske Borger; også det blad fik stor støtte og hjælp fra forskellige folk, når man bad om det, især overlæge Albeck, men også mange andre. Men da der så var gået et år, opdagede jeg, at det var svært at samarbejde med bladet i København, især økonomisk, og så afbrød jeg samarbejdet, og samme år var det, jeg fandt på at starte Den jydske Akademiker, og det fik jo da en længere varighed end de andre.

SEM: Hvilket årstal var det?

FA: - '29.

SEM: Hvordan fungerede bladet? Var det simpelthen studenternes organ i Jylland, eller ...?

FA: Det kan man jo godt kalde det. Det var selvfølgelig et rent privat foretagende her. Jeg havde fået hjælp til det og tegnet så og så mange annoncer, og dermed vil jeg også sige, at forretningsfolk og ... ja, ikke bare boghandlere og mange andre virksomheder, men også banker ... de averterede også for at støtte bladet, så jeg fik meget støtte det første par år der, til det sådan havde ... lad os sige: fået fast grund under fødderne. Og jeg havde selv med det at gøre til 1935. Da var jeg jo selv færdig med mine studier her, så overgik det til Studenterrådet her i byen.

I visse perioder var det ikke Studenterrådet, men Studenterforeningen, der udgav bladet, som ophørte med at udkomme i midten af 1950'erne.