Aarhus Universitets segl

Februar 2014

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (103)

Februar 2014 (1): Månedens billede: Forelæsning anno 1939

Medicinstuderende i Kemisk Auditorium. Optagelsen stammer enten fra efteråret 1938 eller foråret 1939. Fotografiet blev i 1999 overdraget til AU Universitetshistories billedarkiv af professor emeritus, dr.med. Aksel Stenderup (1919-2001), der selv ses på optagelsen.

Februar 2014 (2): Første professor ved AU døde for 75 år siden

Det var professor Erik Arup, Københavns Universitet, der i 1927 foreslog, at man henvendte sig til filosoffen Kort K. Kortsen, der på det tidspunkt befandt sig i Reykjavik, for at spørge, om han kunne tænke sig at undervise i Aarhus, hvis man fik organiseret en universitetsstart. Det kunne han, men blev syg og døde få år senere.

Februar 2014 (3): Den jydske Akademiker 1929-1934

Ved køb har AU Universitetshistorie sikret sig en indbundet udgave af de første årgange af det kombinerede studenter- og universitetsblad Den jydske Akademiker, hvis første nummer udkom i 1929, og hvis sidste udkom i 1955. Den indbundne samling af numre fra perioden 1929-1934 er dog ukomplet og siderne partielt ret skrøbelige.

Februar 2014 (4): Materiale fra Det Teologiske Fakultet modtaget

I kølvandet på Det Teologiske Fakultets nedlæggelse er forskelligartet sagsmateriale fra 1970'erne, 1980'erne og 1990'erne foruden materiale vedr. Institut for Semitisk Institut samt materiale vedr. fakultetsjubilæer og udstillinger blevet overdraget til AU Universitetshistorie.

Februar 2014 (5): Jens Kruuse ansat som docent 1. februar 1939

1. februar 2014 er det 75 år siden, at dr.phil. Jens Kruuse blev ansat i den nyoprettede stilling som docent i sammenlignende litteraturvidenskab. Allerede i november 1942 måtte han dog forlade stillingen af årsager, som man kan læse om i datteren Charlotte Strandgaards og Finn Slumstrups bog I lyset af glæde. En bog om Jens Kruuse (1996).

Februar 2014 (6): Udlån af vægkort fra 1929 til AU Library, Moesgård

Det var ikke første gang, at AU Universitetshistorie havde tilladt deponering af historiske vægkort, da Dietmar Berkner, AU Library, var på besøg for at studere gamle kort fra det hedengangne Historisk Institut. Hans opgave var at finde et til at give stemning i det nyindrettede bibliotek på Moesgård.