Aarhus Universitets segl

Jens Kruuse (1908-1978)

Jens Kruuse i Cap Ferrat 1967. (Billedet tilhører Universitetshistorisk Udvalg. Foto Kirsten Albeck).

Dr.phil. Jens Kruuse (1908-1978) blev i 1939 ansat i en nyoprettet stilling som docent i sammenlignende litteratur ved Aarhus Universitet. Han blev student fra Hellerup Gymnasium i 1926 og mag.art. i litteratur fra Københavns Universitet i 1931. I 1934 forsvarede han sin disputats om Det følsomme Drama og herefter fungerede han som docent ved Sorbonne i Paris, indtil han 1. februar 1939 kom til Århus. Allerede i 1942 opsagde han stillingen som docent i sammenlignende litteratur. (Om baggrunden for opsigelsen kan man læse i C. Strandgaard, F. Slumstrup & J. Kruuse: I lyset af glæde. En bog om Jens Kruuse (1996)).

Jens Kruuses forelæsninger og personlige udstråling blev en stor inspiration for den kreds blandt hans studerende, som i slutningen af 1940'erne oprettede, redigerede og bidrog til tidsskriftet Heretica - de senere så kendte forfattere og redaktører Thorkild Bjørnvig, Bjørn Poulsen og Tage Skou-Hansen.

Hertil kommer, at han var "åndelig bagmand" for Musiske Studenter - en teater- og litteraturforening, der fra oprettelsen i 1941 udgjorde en fraktion under Studenterforeningen og som også i høj grad var præget af den nævnte kreds af litteraturstuderende.

Efter at Kruuse havde forladt Aarhus Universitet og var blevet ansat som lærer på Askov Højskole, valfartede disse studerende - og yngre, der var kommet for sent til at opleve ham i Århus, men havde hørt så meget om ham - til Askov og udgjorde dér en del af hans begejstrede publikum. Hans bog Den ny Virkelighed (1948) kom til nærmest at udgøre en åbenbaring for den selvsamme kreds.

Jens Kruuse plejer også at blive tildelt æren for revitaliseringen af Studenterforeningen i Aarhus, der havde skrantet lidt, men som nu - med Kruuse på posten som ledende senior i efteråret 1940 og foråret 1941 - igen vandt stor tilslutning blandt studenterne.

Kruuse forlod Askov i 1948 og fungerede gennem mange år som kulturformidler ved Jyllands-Posten, og fra 1966 og et par år frem var han med i panelet af lærde doctores, som ryddede gaderne, når DR-tv-udsendelserne "Spørg Århus" sendtes direkte fra Stakladen ved Aarhus Universitet.

I perioden 1970-1974 var Jens Kruuse igen tilknyttet Aarhus Universitet, denne gang i et lektorat i dramaturgi.