Aarhus Universitets segl

September 2014

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (110)

September 2014 (1): Månedens billede: Arbejdspause anno 1954

En måske nyanskaffet personvogn synes at være i centrum for de tilstedeværendes en anelse distræte opmærksomhed uden for Det Fysiske Institut en hverdag i september 1954. Billedet indgår i den samling af fotografier, som afdelingsleder Knud Maack Bisgård selv havde taget og i sidste del af 1990'erne overdrog til Universitetshistorisk Udvalg.

September 2014 (2): Sandbjerg Gods doneret til AU for 60 år siden

Den københavnske overretssagfører Knud Dahl og hans hustru Ellen Dahl (Karen Blixens søster) havde ejet Sandbjerg Gods siden 1929. Knud Dahl døde i 1945, og med virkning fra 1. sept. 1954 skænkede Ellen Dahl godset til Aarhus Universitet, som ved hendes død i 1959 overtog den fulde dispositionsret over ejendommen.

September 2014 (3): Arkitekt Olaf Lind er afgået ved døden, 78 år

Med arkitekten og forfatteren Olaf Linds bortgang, 78 år gammel, har AU Universitetshistorie mistet en af sine betydeligste og mest imødekommende kontakter i forbindelse med spørgsmål om universitetets arkitektur. Olaf Lind skrev blandt meget andet bogen Arkitekturfortællinger - om Aarhus Universitets bygninger (2003).

September 2014 (4): 60 år siden naturvidenskabeligt fakultets start

Ved 25-års jubilæet i efteråret 1953 bestod Aarhus Universitet af fire fakulteter: et humanistisk, et lægevidenskabeligt, et økonomisk-juridisk og et teologisk, og året efter konstitueredes også et naturvidenskabeligt fakultet. Lærerforsamlingen godkendte konstitueringen den 8. september 1954.

September 2014 (5): For 70 år siden: Forskningsfonden oprettet

Den 2. september 1944, for 70 år siden, blev Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF) oprettet, da universitetets bestyrelse sagde ja tak til at modtage samtlige aktier i civilingeniør Gunnar Andreasens kemiske fabrik Cheminova. Fondens formål har gennem alle årene været at støtte den videnskabelige forskning ved Aarhus Universitet.

 

September 2014 (6): For 75 år siden: Handelshøjskolen oprettet

Handelshøjskolen i Aarhus, der 2007 blev en del af Aarhus Universitet, regnede 15. september 1939 som sin fødselsdag, for der indledtes under Den jydske Handelshøjskole (i Hans Broges Gade, billede herover) undervisningen til Handelshøjskolernes Diplomprøve (HD). Året efter tilkom korrespondentstudiet, og i 1951 HA-studiet. Da søgningen til handelshøjskolestudierne steg, udskiltes disse 1956 som selvstændig institution og flyttede senere til Fuglesangs Allé.