Aarhus Universitets segl

Sandbjerg Gods

Den københavnske overretssagfører Knud Dahl og hans hustru Ellen Dahl (Karen Blixens søster) havde ejet Sandbjerg Gods siden 1929. Knud Dahl døde i 1945, og i 1954 skænkede Ellen Dahl godset til Aarhus Universitet, som ved hendes død i 1959 overtog den fulde dispositionsret over ejendommen og siden har anvendt den sønderjyske herregård til videnskabelige møder, konferencer og kurser.

Allerede i 1941 havde ægteparret Dahl betænkt den aarhusianske videnskabelige forskning, idet de til Naturhistorisk Museum i Aarhus donerede det areal nær Femmøller, som hurtigt derefter blev til Molslaboratoriet.