Aarhus Universitets segl

April 2015

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (117)

April 2015 (1): Månedens billede: Professor i Sønderjyllands historie

1. april 1950 - altså for 65 år siden - omdannedes docenturet i Sønderjyllands historie til et professorat, som blev beklædt med indehaveren af det hidtidige docentur i emnet, dr.phil. Troels Fink. Han var svigersøn af universitetets bestyrelsesformand Carl Holst-Knudsen og lige som denne stærkt interesseret i at medvirke til at opbygge et universitet med et antal tilknyttede 'satellitter' (i form af kurser og arkiver).

April 2015 (2): Mistillid og krise før overdragelsen af Cheminova 1944

Efter at Aarhus Universitet i maj 1944 havde takket Gunnar Andreasen for tilbuddet om overdragelse af kemifabrikken Cheminova, fremkom der beskyldninger om, at Cheminovas gode resultater skyldtes værnemageri. På den baggrund nægtede universitetet at modtage gaven, og det var først efter et uskønt forløb, at sagen gik i orden, og aktiemajoriteten i firmaet overgik til AU. Kurt Aabo, tidligere informationschef i Auriga Industries, har skrevet en artikel om krisen.

April 2015 (3): Universitetshistorisk bidrag til DSB-magasinet Ud & Se

Bl.a. dette billede fra en rektormiddag i 1940'erne har AU Universitetshistorie fundet frem og stillet til rådighed for DSB-magasinet Ud & Se, som i sit marts-nummer præsenterede materialet i en historie om 'dynastiet' Philip, hvor titlen som nationaløkonom er 'gået i arv' gennem fire generationer af kvinder. Grethe Philip (f. 1916) ses yderst til venstre på billedet. Hun blev i 1941 den første kvindelige cand.oecon. fra Aarhus Universitet.

April 2015 (4): Brev fra Tage Kaarsted til Max Sørensen

AU Universitetshistorie har fået overdraget et brev fundet i en antikvarisk bog. Brevet, der er fra 1965 og er skrevet af Tage Kaarsted og sendt til Max Sørensen, omhandler såvel personstridigheder på Statskundskab som faggruppens anseelse, og det fremgår, at brevets forfatter samme dag havde klaget til rektor over fornærmende udtalelser fremsat af personer på instituttet.

 

April 2015 (5): Endnu en af vore informanter er gået bort

Fhv. lektor, mag.art. Knud Jordal er i marts 2015 afgået ved døden, 91 år. Ved pensioneringen i 1994 overdrog han materiale til den universitetshistoriske samling, i 1997 gav han erindringsinterview om sit halve århundrede ved Aarhus Universitet, i 1998 gav han gode råd vedr. det slavistiske afsnit i AU's universitetshistoriske 70-års jubilæumsudstilling, og endnu for et par år siden svarede han på spørgsmål vedr. aarhusiansk slavistiks historie. Foto 1959.

April 2015 (6): Materiale fra 1970'ernes spanskstudium

Fra oversætteren, cand.phil. Kirsten A. Nielsen (f. 1950), Stavtrup, er modtaget materiale med relation henholdsvis til hendes spanskstudier (1975-1983) ved Romansk Institut, Aarhus Universitet, og hendes ansættelse som undervisningsassistent i version samme sted (fra slutningen af 1980'erne til midten af 1990'erne). Titlen herover er typisk for 1970'erne.