Aarhus Universitets segl

Juli 2017

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (144)

Månedens billede: Kandidatprocession anno 1971

I sommeren 1971 blev hele to kollegianere på Kollegium 6, gang 3, kandidat med kun en times mellemrum, så den dag var der travlhed med afhentningerne efter deres respektive afsluttende eksamen. Her ses den første afhentningsprocession, hvor den nyslåede cand.jur. Ellen Margrethe Thomsen siddende på en stol anbragt på en stige transporteres hjem til kollegiet, hvor ”gangen drak den ganske nat”, som det hedder i gangens protokol. Kollegietraditionen med kandidatprocessioner var på sit højeste i 1960'erne.

'Arkivfund' kaster nyt lys over et Gestapo-kartotekskorts tilstand

Da vi i 1997 fra fhv. prof. Troels Fink fik tilsendt det Gestapo-kartotekskort vedr. ham selv, som blev fundet efter luftangrebet i 1944 på det tyske sikkerhedspolitis hovedkvarter i kollegierne, skrev han: "De må gerne beholde kortet". I begejstringen over dette overså vi åbenbart en anden bemærkning i brevet. For når man står med et forbrændt Gestapo-kartotekskort, som blev fundet efter luftangreb og brand, så slutter man nemt, at brandmærkerne stammer fra luftangrebet 1944. Men nej!

Kan herren på oliemaleriet være professor, dr.jur. Max Sørensen?

Både for en halv snes år siden, da vi bad en større offentlighed om hjælp til at identificere herren på maleriet, og igen nu i seneste nummer af NYT FRA UNIVERSITETHISTORIEN, hvor vi spurgte igen, indkom der svar, der gik på, at den portrætterede kunne være professor i retsvidenskab, dr. jur. Max Sørensen (1913-1981). Vi har i billedsamlingen adskillige fotos af Max Sørensen i (næsten) alle aldre, og sandelig om vi ikke også har et, hvor han sidder i en stol på næsten samme måde som personen på oliemaleriet.


Studiebesøg mhp. dimissionstale på Aarhus BSS

Cand.merc. Philip Bjerre Andersen aflagde studiebesøg den 14. juni 2017 med henblik på at studere materiale til dimissionstale for nye kandidater i erhvervsøkonomi (cand.merc.er) den 30. juni 2017. Et påtænkt perspektiv var sammenligningen mellem hvor mange, der bliver færdige i nutiden i forhold til for henholdsvis 10, 20 og 30 år siden og - såfremt materialet har gjort det muligt - hvor mange, der gennemfører i dag i forhold til tidligere.

Bygninger der forsvandt i sommeren 2017 (1:3) - Spanien 65

I stueetagen og en del af 1. sal i dette hus på hjørnet af Spanien og Jægergårdsgade indledte Det Økonomiske Institut sin virksomhed i efteråret 1936. Bygningen, der var tegnet af arkitekten Peter Marius Wier og opført omkring 1910, blev stillet til rådighed af direktøren for Aarhus Oliefabrik, hvis store havnesilo fra 1927-28 ses i baggrunden til højre. Fra 1939 til 1953 var også AU's Institut for Hygiejne anbragt i bygningen. Huset blev revet ned i den tidlige sommer 2017.

Svensk professor aflagde endnu et besøg mhp. biografiske studier

Professor Sven-Göran Malmgren, Göteborgs Universitet, som arbejder på en biografi over sprogvidenskabsmanden Bertil Molde (1919-1995) - der var svensk lektor ved Aarhus Universitet 1945-1950 - har tidligere aflagt studiebesøg og aflagde den 2. juni endnu et mhp. nærmere studier af bl.a. Moldes breve til Gustav Albeck, men også andre typer af arkivalsk materiale, som potentielt kan kaste lys over Moldes år ved Aarhus Universitet.


NFU PLUS

  • Herover findes 1. del af sommer/sensommerserien om "Bygninger der forsvandt i sommeren 2017". I augustnummeret af NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN præsenterer vi 2. del og i septembernummeret 3. del.
  • Som billede til Throwback Thursday (TBT) til 1. juni 2017 havde vi valgt et, hvor man ser en kandidatprocession med sækkepiber anno 1959 - se TBT fra 1. juni 2017 >
  • Som billede til Throwback Thursday (TBT) til 15. juni 2017 havde vi valgt endnu en kandidatprocession - med stige og stol - anno 1971 - se TBT fra 15. juni 2017 >
  • Som billede til Throwback Thursday (TBT) til 29. juni 2017 havde vi valgt et opstillet pressefoto af kollegiebuksevand anno 1942 - se TBT fra 29. juni 2017 >