Aarhus Universitets segl

Maj 2017

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (142)

Månedens billede: Situation ved rektormiddagen i 1947

Månedens billede stammer fra rektormiddagen i Vandrehallen ved Aulaen i foråret 1947. Billedet er blevet overdraget af engelskprofessor Torsten Dahls efterkommere, og det er da også Torsten Dahls hustru, Eva Dahl, vi ser yderst til venstre, dernæst formentlig fru Elisabeth Munck, hustru til teologiprofessor Johannes Munck, og rektor Ad. Stender-Petersen. Til højre muligvis Cai Holten, professor ved Det Lægevidenskabelige Fakultet.

Nu er et værelse fra parkkollegierne kommet på museum

Som led i Den Gamle Bys stort anlagte byhistoriske udstilling AARHUS FORTÆLLER indgår i afsnittet efter 1950 et parkkollegieværelse, sådan som dette kunne have set ud i virkelighedens verden, men uden tidsmæssigt at lægge sig fast - hvilket f.eks. fremgår af nutidens skriggrønne post it-blok på skrivebordet og af skrivebordslampen, der ligner noget fra 1950'erne. Vindues- og altandørspartiet samt potteplanter og radiator er i øvrigt en illusion, så at sige, og det samme gælder udsigten.

Nyt fjernarkiv i det tidligere seminarium er taget i brug

Flytningen af det universitetshistoriske fjernarkiv fra Helsingforsgade 8 ("Adorno-Bygningen") til Trøjborgvej 82-84 (i de fhv. seminarie-/VIA-bygninger) fandt sted i de sidste dage af marts måned, hvilket betød, at vi ikke kunne nå at omtale begivenheden i aprilnummeret af NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN, men måtte nøjes med at vise billeder af de endnu tomme lokaler. Dette råder vi bod på nu med et antal fotos fra såvel selve flytningen som dagene derpå.


Studiegæst dykkede ned i Studenterrådets arkiver

Tidligere formand for Studenterrådet og i skrivende stund medlem af Aarhus Universitets bestyrelse Sune Koch Rønnow aflagde besøg for om muligt at få afklaret spørgsmålet om, hvilket kompromis der i kølvandet på Studentersamvirkets konkurs i 1991 var blevet indgået mellem rektor og Studenterrådet om fordeling af lokaler i Studenternes Hus, der efter konkursen kort sagt blev overtaget af universitetet.

Læs rekrutteringsnummeret af Den jydske Akademiker fra maj 1932

Læs et 85 år gammelt nummer af bladet Den jydske Akademiker, nemlig det nummer som udkom i maj 1932, og som ikke mindst rettede sig mod årets kommende studenter. På forsiden opfordres disse til at søge til Aarhus og deltage i "den videre Opbygning af det unge jydske Alma Mater Arhusiensis", og inde i bladet fortælles om de studiemuligheder og faglige såvel som politiske foreninger, der prægede studenterlivet anno 1932.

Nyerhvervet samling af affald fra historisk losseplads

I forbindelse med, at museumstekniker Steffen Christiansen, Antikmuseet, gik på pension i marts 2017, overdrog han til AU Universitetshistorie en absolut særpræget samling af effekter. Hver for sig er effekterne næppe videre interessante, men da det ikke er almindelig kendt, at Aarhus Universitets hovedbygning er opført på en nedlagt losseplads, kan samlingen hævdes trods alt at have en vis universitetshistorisk demonstrationsværdi.


NFU PLUS

  • Som billede til Throwback Thursday (TBT) til 13. april 2017 valgte vi et billede fra dengang, Aarhus Universitet ikke var større, end at rektor gerne deltog i kollegiefester - se TBT fra 13. april 2017 >
  • I anledning af Kapsejladsen den 28. april valgte vi som Throwback Thursday (TBT) til 27. april 2017 et billede fra Kapsejladsen anno 2002. Det er undtagelsesvis AU's Facebook-redaktion, der har forfattet teksten dertil - se TBT fra 27. april 2017 >
  • For 75 år siden, den 30. maj 1942, blev den første økonomiske disputats ved AU forsvaret