Aarhus Universitets segl

Oktober 2017

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (147)

Månedens billede: 135 år siden Aarhus Amtssygehus blev åbnet

I sommer var der gået 135 år, siden Aarhus Amtssygehus blev indviet. Det, som vi i nutiden kender som Amtssygehuset (Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade), blev opført fra midten af 1930'erne, men sygehuset indledte sin virksomhed - under ledelse af den navnkundige overlæge T. Algreen Tage-Hansen - i mindre bygninger på en del af de Viby-marker, som snart efter skulle blive opkøbt af Aarhus Kommune i forbindelse med anlæggelsen af bydelen Frederiksbjerg. Senere kom bygningerne til at danne ramme om Sankt Anna Gades Skole.

Der foreligger nu en tidsmæssig oversigt vedr. vores kollegiearkiver

Der foreligger nu en oversigt - udarbejdet af cand.mag. Elena Nielsen - vedr. de tidsrum, som det afleverede kollegiemateriale i den universitetshistoriske samling dækker, for så vidt angår de enkelte kollegiegange. Hermed er det selvsagt blevet lettere at orientere sig i materialet, der jo indeholder "kollegiernes erindring” på tværs af skiftende beboere gennem årtierne og derved er af væsentlig universitetshistorisk værdi som central kilde til det århusianske studenterlivs kulturhistorie. Herover: Foto fra seneste overdragelse af kollegiemateriale.

I oktober for 20 år siden kom meddelelsen om nobelprisen

Professor emeritus Jens Chr. Skou kastede glans over sin arbejdsplads siden 1947, da han i 1997 som den første forsker ved Aarhus Universitet nogensinde modtog nobelprisen. Skou opnåede den sjældne hæder at modtage nobelprisen i kemi for sin opdagelse af natrium-kalium-pumpen og fik overrakt den hæderfulde pris af den svenske konge ved en storslået højtidelighed i Stockholm 10.12.1997, og en nyanlagt vej i Aarhus blev opkaldt efter nobelpristageren. Opringningen fra Stockholm om prisen kom 15. oktober 1997 - for 20 år siden.


Læs erindringer om studiestart for 60 år siden

I 2005 bragte universitetsbladet Campus en helsides erindringsartikel af docent, dr.phil. Erik Christiansen (1939-2017). Overskriften var "Århusstudent anno 1957", og herunder fortalte Christiansen om, hvordan det var at komme til Aarhus Universitet i efteråret 1957, hvor han og fem (!) andre indledte historiestudiet. Meget er ændret siden da - herunder optagelsestallene.

Studiebesøg med henblik på faglig nekrolog

Som nævnt i sidste måned er fhv. lektor, cand.polyt. Jens Gregersen Nørby (1932-2017) afgået ved døden, og det var på den baggrund, at professor, dr.scient et med. Mikael Esmann aflagde studiebesøg, nemlig med henblik på i Nørbys arkiv at oplede materiale, der kunne gøre det muligt at udfærdige en faglig nekrolog over den mangeårige kollega.

125 år siden første AU-professor i fysik blev født

23. oktober 2017 er det 125 år siden, Erik Buch Andersen blev født. Ved oprettelsen af Det Lægevidenskabelige Fakultet i 1933 blev han ansat som første professor i fysik; sider af dette fag samt tilsvarende af kemi indgik nemlig i den grundlæggende lægevidenskabelige uddannelse, og det var grunden til fagenes oprettelse på det tidspunkt.


NFU PLUS

TBT'er i forgangne måned

  • Som billede til Throwback Thursday (TBT) til 7. september 2017 på Facebook havde vi valgt et foto fra en demonstration i forbindelse med indførelsen af den generelle adgangsbegrænsning for 40 år siden - se TBT fra 7. september 2017 >
  • Som billede til Throwback Thursday (TBT) til 21. september 2017 på Facebook havde vi valgt et foto, der befandt sig indklæbet i en blandt flere nyerhvervede køkkenbøger fra Kollegium 2; på billedet ses deltagere i en "Pfandkuchenabend" - se TBT fra 21. september 2017 >

Bannere bød Letbanen velkommen ...


Arkiv for Nyt fra Universitetshistorien >     Udvalgte mærkedage 2017 >    Ønsker du at abonnere på NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN? Skriv til pl@au.dk