Aarhus Universitets segl

Mindetavle over Erik Buch Andersen

Læs mere om de tre personer, som - ud over Erik Buch Andersen - nævnes i årsberetningens reportage fra mindehøjtideligheden:

Af hosstående klip fra årsberetningen 1937/1938 forstås det, at mindetavlen oprindelig var anbragt "over Døren ind til det fysiske Institut". Da Det fysiske Institut (som det hed) flyttede ud af universitetets først opførte bygning (det var Bygning 1340, som var blevet indviet i 1933) og over på Galgebakken ved Ny Munkegade, hvor en ny institutbygning (Bygning 1525) blev taget i brug i årene 1973 til 1975, blev mindetavlen taget med og ophængt der.