Aarhus Universitets segl

Januar 2018

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (150)

Månedens billede: Dette er Nyt fra Universitetshistorien nr. 150!

Da det er nytår, og vi samtidig med nærværende nummer af NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN er nået til nr. 150, har vi ment, at det ville være rimeligt at affyre lidt universitetshistorisk fyrværkeri ifm. Månedens billede. I jagten på et billede, der viser en universitetshistorisk fyrværkeriscene, er vi stødt på et farvefoto, hvoraf vi kun ser en mindre del herover. Ganske vist ved vi ikke, i hvilken anledning fyrværkeriet fandt sted - og ej heller hvornår - men der er så godt som ingen tvivl om, at billedet er taget i Universitetsparken.

Hvad foregik der øverst oppe i dette hus i 1931?

Øverst oppe i 'Lagkagehuset', som det modernistiske hus fra 1929 på Vodroffsvej 2, København, blev kaldt, og som var tegnet af arkitekterne Kay Fisker og C.F. Møller, sad de to nævnte kompagnoner i 1931 og havde ikke rigtig noget at lave, da konkurrencerne om hhv. udvidelsen af Aarhus Kommunehospital og om universitetet i Aarhus blev udskrevet. De havde ingen erfaring med hverken hospitals- eller universitetsbyggeri, og det kom som noget af en overraskelse for dem, at de vandt konkurrencerne.

Studiebesøg mhp. matematik-økonomi-linjens historie

Stud.scient.oecon.erne Eva Blichfeldt Nielsen og Jens Hansen fra Institut for Matematik aflagde studiebesøg med henblik på at få opklaret, hvornår matematik-økonomi-linjen blev oprettet - det viste sig at være sket i 1969 - og i det hele taget at finde frem til oplysninger om den nævnte uddannelses historie frem til nutiden. Altsammen med henblik på via primært trykte annaler (informationsnøgle, årsberetning, studenterhåndbøger, læseplaner etc.) at præsentere fagets historie i en institutpublikation.


Studiebesøg mhp. de biologiske fags historie

Med henblik på at udarbejde en webfremstilling af de oprindelig adskillige biologiske fags historie ved Aarhus Universitet (i forbindelse med opbygning af et alumnenetværk) aflagde Lea Laursen Pasgaard, kommunikationsmedarbejder på Institut for Bioscience, et par besøg, hvor hun studerede emnet gennem universitets- og videnskabshistoriske fremstillinger, studenterhåndbøger, læseplaner og årsberetninger foruden indsamlet materiale.

Nyerhvervet materiale dokumenterer interessant sag

Det er en gammelkendt historie, at Genetisk Institut oprindelig skulle have været integreret i biologikæden i Universittetsparken, men midlertidigt blev placeret i Matematisk Institut og her opnåede et så godt samarbejde med matematikerne, at de alligevel ikke ville flytte ind i Biologi I i den planlagte biologikæde, men derimod ville have en ny bygning i forlængelse af Matematisk Institut. Nu har vi papirerne om sagen.

De idéhistoriske 'arkivarister' aflagde studiebesøg

Benjamin Asger Krog Møller og Asker Bryld Staunæs - to af 'arkivaristererne' på Idehistorie - aflagde et kombineret studie- og overdragelsesbesøg. Ved besøget fremvistes dele af de universitetshistoriske samlinger, og man drøftede visse praktiske problemer i forbindelse med overførsel på et senere tidspunkt af kopier af digitaliserede idéhistoriske forelæsninger til det universitetshistoriske stemmearkiv.


NFU PLUS

Mærkedagsliste for 2018

  • Der er som sædvanlig i forbindelse med nytåret blevet udarbejdet en mærkedagsoversigt for det kommende år; den vil løbende blive udvidet - se mærkedagsoversigten for 2018 >

TBT'er i forgangne måned

  • Som billede til Throwback Thursday (TBT) til 14. december 2017 på Facebook havde vi i anledning af Luciadagen, som var dagen forinden, valgt at vise et Luciaoptog i Kollegium 8 i 1978 (samme som Månedens billede i december, men med forenklet tekst - se TBT fra 14. december 2017 >
  • Som billede til Throwback Thursday (TBT) til 28. december 2017 på Facebook havde vi i anledning af årstiden valgt et snebillede med snemand fra Universitetsparken i Aarhus - se TBT fra 28. december 2017 >

Arkiv for Nyt fra Universitetshistorien >     Udvalgte mærkedage 2018 >    Ønsker du at abonnere på NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN? Skriv til pl@au.dk