Aarhus Universitets segl

April 2019

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (165)

Månedens billede: Universitet og infanterikaserne i april 1964

Månedens billede stammer fra april 1964 og viser paradepladsen på Høegh-Guldbergsgades Kaserne, hvis aktiviteter snart skulle ophøre, men som allerede nu lå klemt af de gule bygninger, der var blevet opført i begyndelsen af 1960'erne til Det Naturvidenskabelige Fakultet. Ovenstående er et udsnit af et billede taget af Børge Venge.

Nyerhvervet kollegiemateriale: Protokoller fra "Sandkassen"

Via medlemmer af Kollegianerrådet er en samling af materiale stammende fra "Sandkassen" - dvs. Kollegium 1, 3. gang - blevet overdraget til AU Universitetshistories kollegiehistoriske afdeling. Materialet omfatter forskellige former for 'protokoller',  ikke mindst køkken- og gangprotokoller samt dermed beslægtede sager.

Læs universitetshistorisk interviewbog

Som følge af realiseringen af Projekt Jurabog, hvor professsor, dr.jur. Mads Bryde Andersen, KU, er projektansvarlig, er det nu muligt for vore læsere via linket herunder at læse en universitetshistorisk bog, hvis indhold er identisk med uddrag af universitetshistorikerens erindringsinterview med professor, dr.jur. Stig Jørgensen (1927-2015).


Ny antologi om oprørske studenter gennem århundreder

"When professors tried to limit students participation, governments sided with the students against the professors. This is one explanation for the peaceful revolts of the Nordic students". Citatet stammer fra et bidrag om nordiske universiteter i den af Pieter Dhondt og Elizabethanne Boran redigerede antologi Student Revolt, City, and Society in Europe: From the Middle Ages to the Present.

Trøjborgkomplekset, anvendt af AU gennem 45 år, er sat til salg

I slutningen af 1960'erne overvejedes det at opføre et samlet byggeri til de humanistiske fag. Blandt flere planer var fakultetet mest begejstret for én, der foreslog at lægge byggeriet ved Lisbjerg nord for Aarhus. Lisbjergplanen fik ikke ministeriel støtte, og Det Humanistiske Fakultet måtte klare sig på anden måde, nemlig ved nybyggeri i Universitetsparkens nord-østre hjørne og gennem erhvervelsen af et fabrikskompleks på Trøjborg omkring 1974. 

Nyerhvervet Leitz-epidiaskop fra perioden 1955-1970

Vi har netop erhvervet et epidiaskop, som er doneret af Antikmuseet. Et epidiaskop er et apparat, der både kan fungere som episkop og som diaskop, dvs. det kan enten anvendes ved fremvisning af bogsider eller tilsvarende, der anbringes i apparatet og projiceres op på en skærm, eller som diaskop, dvs. diasfremviser, hvor det er lysbilleder, der projiceres op. Tidligere indgik brugen af sådanne apparater i stort omfang i undervisningen og ved konferencer.


Arkiv for Nyt fra Universitetshistorien >     Udvalgte mærkedage 2019 >    Ønsker du at abonnere på NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN? Skriv til pl@au.dk