Aarhus Universitets segl

Juni 2019

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (167)

Månedens billede: Studenterudflugt til Mols i juni 1934

Skovene og strandene nord og syd for Aarhus kunne man som student i Aarhus i 1930'erne hurtigt nå frem til, enten gående, cyklende eller med sporvogn, men lidt længere var der til Mols. Dog var det så heldigt, at der dengang og frem til 1960'erne gik både i rutefart mellem Aarhus og Skødshoved, så man kunne ret hurtigt være på Mols ad den vej, og man kunne oven i købet have sin cykel med, så man kunne komme længere omkring. Billedet viser et selskab af studenter ved Aarhus Universitet samt ledsagere på en udflugt til Mols for 85 år siden.

Forskningsartikel om kvindelige studerende ved AU 1928-1953

På baggrund af studier i materiale indsamlet af AU Universitetshistorie gennem de seneste årtier har professor i uddannelseshistorie Ning de Coninck-Smith fået optaget et interessant bidrag i Womens's History Review: "Gender encounters university — university encounters gender: affective archives Aarhus University, Denmark 1928–1953". Ansatte ved AU - samt alle med adgang til elektroniske tidsskrifter via Statsbiblioteket/Det Kongelige Bibliotek - kan læse hele artiklen via linket herunder. Andre må nøjes med et abstract af artiklen via samme link.

Usædvanlig erindringsbog fra professor emeritus

”Tilfældigheder har fyldt Ole Eiler Barndorff-Nielsens videnskabelige liv, men vel at mærke tilfældigheder af stor betydning: Professoren er i den internationale liga for matematikere og statistikere, når det gælder stokastik - læren om fænomener inden for naturvidenskaberne, hvor tilfældige variationer spiller en væsentlig rolle.” Sådan skrev Politiken i  sin omtale af professor E. Barndorff-Nielsen i anledning af dennes 70-års dag den 18. marts 2005. Nu har Barndorff-Nielsen (f. 1935) skrevet en selvbiografisk bog, som af flere grunde skiller sig ud fra de fleste af slagsen. 


Studenterrekruttering for 90 år siden (sent forår 1929)

Aktiv studenterrekruttering er ikke noget nyt fænomen ved Aarhus Universitet. Allerede ca. 80 år før, der var noget, som hed u-days og Det rullende Universitet - for slet ikke at tale om aktiv annonceringer på stationer, busser og i biografer mv. - foregik der en aktiv hvervepropaganda - ikke ved åbent hus- eller besøgsarrangementer som det blandt andet sker nu, men derimod gennem simpel og ganske grundig skriftlig præsentation af de århusianske studiemuligheder og byens herligheder.

75 år siden Juridisk Bibliotek blev grundlagt

I juni 1944 modtog Aarhus Universitet et gavebrev fra professor, dr.jur. Frantz Dahls enke. Gaven bestod af Dahls bogsamling, der blev grundstamme i Juridisk Bibliotek ved Aarhus Universitet. Bøgerne fragtedes fra København til Aarhus af Adams Transport Co. (derfor ovenstående illustration). Biblioteket er i dag del af AU Library. Universitetshistorikerens bog om bibliotekets historie frem til 2004 er nu blevet optaget i KU's Projekt Jurabog, og kan læses via dennes webportal:

AU-student henrettet af tyskerne for 75 år siden (23. juni 1944)

For 75 år siden - den 23. juni 1944 - blev frihedskæmperen, Holger Danske-sabotøren mm. Christian Ulrik Hansen henrettet af tyskerne. Christian Ulrik Hansen var immatrikuleret ved Aarhus Universitet, og skønt det ikke har kunnet påvises eller bevidnes, at han nogensinde skulle have sat sine fødder i et auditorium på Aarhus Universitet - er han anført som stud.theol. på mindetavlen over faldne i forgården ved Aarhus Universitets hovedbygning.


NFU PLUS

Når "Studenternes Cigarhandler" med butiksadresse på Hans Brogesgade i forsommeren 1929 kunne påberåbe sig nærhed til såvel "Studentergaarden" som til "Handelshøjskolen", kan det måske se underligt ud, men den er god nok.

For med "Handelshøjskolen" refereres ikke til "Handelshøjskolen i Aarhus", men til "Den jydske Handelshøjskole", der lå på hjørnet af Hans Broges Gade og Odensegade, og hvoraf "Handelshøjskolen i Aarhus" i 1939 udsprang som en særskilt afdeling, hvilket den var, indtil den i 1956 fik status som selvstændig institution.

Handelshøjskolen i Aarhus havde adresse i Den jydske Handelshøjskoles bygning frem til udflytningen i 1960'erne til egne C.F. Møller-tegnede bygninger på Fuglesangs Allé.

I forbindelse med fusionerne i 2007 blev Handelshøjskolen i Aarhus en del af Aarhus Universitet.Arkiv for Nyt fra Universitetshistorien >     Udvalgte mærkedage 2019 >    Ønsker du at abonnere på NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN? Skriv til pl@au.dk