Aarhus Universitets segl

September 2019

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (169)

Månedens billede: Sandbjerg Gods doneret til Aarhus Universitet 1954

Et hold studerende fra Aarhus Universitet på Sandbjerg Gods ses sammen med fru Ellen Dahl og professor Troels Fink. Billedet er fra 1956 og valgt til Månedens billede, fordi det 1. september 2019 er 65 år siden, Ellen Dahl overdrog brugsretten af godset til Aarhus Universitet. Ellen Dahl havde sammen med sin mand ejet Sandbjerg Gods siden 1929, og efter Knud Dahls død i 1945 skænkede Ellen Dahl i 1954 godset til Aarhus Universitet.

75 år siden Aarhus Universitets Forskningsfond blev oprettet

Den 2. september 1944 - med andre ord for 75 år siden - blev Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF) oprettet, idet universitetets bestyrelse på denne dag tog den endelige beslutning om at sige ja tak til at modtage samtlige aktier i civilingeniør Gunnar Andreasens kemiske fabrik Cheminova, der dengang lå på Sjælland. Fondens formål har gennem alle årene været at støtte den videnskabelige forskning ved Aarhus Universitet.

Fhv. handelshøjskolerektor Niels Nielsens arkiv er modtaget

Efter studentereksamen i 1938 begyndte Niels Nielsen (1919-2010) at studere økonomi ved Aarhus Universitet og blev cand.oecon. herfra i 1949. Efter ansættelser i erhvervslivet underviste han på Handelshøjskolen i Aarhus, blev dr.oecon. på en disputats om matematisk programmering og kom i årene 1969-1982 som rektor til at stå i spidsen for Handelshøjskolen, indtil han igen vendte tilbage til sin professorstilling i erhvervsøkonomi.


Studiebesøg i den kollegiehistoriske samling mhp. slægtsforskning

Det er ikke altid, at slægtsforskere lever op til den vistnok udbredte forestilling om at være et godt stykke over pensionsalderen. I hvert fald gælder dette ikke gymnasieelev Morten Aaboe Schelde, som allerede tilbage i 2017 havde kontaktet os for at høre, om vi kunne oplyse noget om hans farfars bror, der tog embedseksamen ved AU i 1954. Det kunne vi tilfældigvis, idet vi genkendte den pågældendes navn fra forberedelsen af en artikel om kandidatprocessioner ved AU.

Hvorfor kaldes kantinen i Studenternes Hus "Stakladen"?

En af AU Universitetshistories mangfoldige opgaver er at besvare forespørgsler. Et af de emner, der oftest spørges til, er skudhullet i Solgårdens rækværk ved Hovedbygningen, men på det seneste har en del spurgt, hvad baggrunden er for navnet "Stakladen". Navnet skyldes bygningens konstruktion, der har mange fællestræk med almindelige staklader, som fortrinsvis har tjent det formål at sikre oplagrede afgrøder mod nedbør mv. - se fotos af andre staklader her.

60 år siden faget Dramaturgi blev oprettet ved Aarhus Universitet

Som mangeårig hushistoriograf for faget Dramaturgi (opr. 1959) og for Institut for Dramaturgi (opr. 1973) burde lektor emeritus John Andreasen egentlig ikke have behov for at aflægge studiebesøg mhp. historien. Men da store dele af det materiale, som dokumenterer fagets og instituttets historie, gennem årtierne er blevet overdraget til den universitetshistoriske samling, og da nu fagets 60-års jubilæum finder sted i denne måned, var der behov for lige at gense det.


NFU PLUS

Ikke mindst studerende holdt af at mødes på Funkis Bar - sommetider benævnt Funkisbaren - hvor der ofte blev budt på livejazz, bl.a. med Leo Mathisen.

Thorkild Bjørnvig fortæller i et af sine erindringsbind om et besøg på Funkisbaren i en mægtig rus, der var blevet oparbejdet sammen med medstuderende og den svenske lektor i løbet af aftenen og natten oven på et arrangement i Studenterforeningen:

"Siden, da Funkisbaren over for Domkirken åbnede, gik vi derover [...]. Luften var balsamisk kold og morgensolen skinnede gennem træerne. Da jeg lukkede døren op og trådte ind i baren, rejste gulvet sig lodret i vejret og blev stående foran mig som en væg, så jeg trods ærlige forsøg ikke kunne komme videre, men måtte blive stående. Eller rettere liggende. Et par af mine behjertede drikkefæller tog mig under armen, fik mig på højkant og førte mig ud [...] Så blev jeg lagt op i lejligheden igen, lagt hen på en sofa [...]. Da jeg vågnede op, var det lige tids nok til at nå Kruuses aftenforelæsning."

Jordens hjerte. Erindringer 1938-46, 1986, side 64-65.


Arkiv for Nyt fra Universitetshistorien >     Udvalgte mærkedage 2017 >    Ønsker du at abonnere på NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN? Skriv til pl@au.dk