Aarhus Universitets segl

Juli 2006

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (13)

Juli 2006: Månedens billede

Klik på Månedens billede

Månedens billede stammer fra Jubillefesten, som blev afholdt i september 1953 i anledning af Aarhus Universitets 25-års-jubilæum. Se månedens billede i stort format og med kommentarer etc.

Juli 2006: Tale ved indvielsen af Kleinhans-biblioteket 8. december 1935

Holger Pedersen

Det er nu muligt på udvalgets hjemmeside at læse den tale, som professor Holger Pedersen fra Københavns Universitet holdt 8. december 1935 ved indvielsen af Edmund Kleinhans ' og Hortense Gstöttners Haandbibliotek for Sprogvidenskab. Se talen i fotografisk gengivelse fra Acta Jutlandica VIII. Klik på billedet og se det i større udgave.

Juli 2006: Jørn Carlsens erindringer om Grethe Hjort (1903-1967)

Grethe Hjort

I 2001 havde Universitetshistorisk Udvalgs sekretær en telefonisk samtale med fhv. lektor Jørn Carlsen (f. 1935) om professor Grethe Hjort. Samtalen blev ikke optaget på bånd, men et skriftligt referat blev udarbejdet. Dette referat med erindringer om Grethe Hjort er nu tilgængeligt på udvalgets hjemmeside. Klik på billedet og se det i større udgave.

Juli 2006: Nyerhvervelser fra Den Centrale Administration (1)

Gammel vægt fra "Betjentstuen"

I forbindelse med oprydning forud for ombygning af kælderlokaler i Den Centrale Administration har en række afdelinger henvendt sig til udvalget med henblik på overdragelse af materiale. Fra Intern Post - som historisk er udsprunget af "Betjentstuen" - er modtaget et par vægte og et ringbind indeholdende driftsregnskab 1975-1985 (vedr. vognparken). Klik på billedet og se det i større udgave.

Juli 2006: Nyerhvervelser fra Den Centrale Administration (2)

Stort banner opsat på Teologisk Auditorium i 2003

Fra Informationskontoret er foruden diverse tryksager og VHS-videoer modtaget det ene af to meget stort bannere, som i 2003 blev fremstillet til ophængning på henholdsvis Statsbibliotekets bogtårn og Teologiske Auditorium med henblik på - med teksten "Fri adgang til universitetet" - at reklamere for det "Åbne døre"-arrangement, som fandt sted i tilknytning til Aarhus Universitets 75-års-jubilæum. Klik på billedet og se det i større udgave.

Juli 2006: Billeder fra Asylvej

Relief af Knud Nellemose (1980)

De bygninger, som gav Psykologisk Institut tag over hovedet fra 1971 og frem til 2003, er afhændet og skal i nærmeste fremtid rives ned for at give plads til boligbyggeri. Da udvalgets sekretær kom forbi 22. juli 2006 - og tilfældigvis havde kamera med - stod bygningerne endnu, men det var ikke muligt at tage billeder af hele komplekset samlet, idet buske og træer helt havde taget magten og dækket for synet af hovedparten af den stærkt forfaldne bygning. Hovedindgangsdøren var smadret - øldåser og madrasser tydede på uindbudne gæster - og det var derfor muligt udefra gennem dørrammen at forevige dele af også det triste syn indendøre. Psykologiens symbol - gengivet i et mosaikrelief, som tusindvis af psykologstuderende har passeret under gennem årene - synes i øjeblikket at skulle lide samme skæbne som bygningerne. Relieffet er et af to, som billedhuggeren Knud Nellemose skabte i 1980 alene med henblik på Psykologi, da man fra universitetets side ønskede at supplere Olaf Stæhr-Nielsens store relief "Videnskabernes Træ" fra 1949 (over universitetets hovedindgang) med nye fag-/fakultets-symboler (nemlig Psykologi og Statskundskab). Ved den lejlighed udfærdigede Nellemose som nævnt to forskellige mosaikker alene af Psykologiens symbol, og den ene blev altså indmuret over en dør i Psykologisk Instituts foyer, mens den anden indgik i "Visdommens Træ". Hvad angår Knud Nellemose, er han ved Aarhus Universitet nok mest kendt for mosaikrelieffet af Karl Verner, den verdensberømte sprogvidenskabsmand fra Århus.  Klik her - eller på billedet - og se en lang række fotos af de i skrivende stund endnu eksisterende bygninger på Asylvej (Foto Universitetshistorisk Udvalg 22. juli 2006).

Juli 2006: Cand.psych. Keld Lydum Larsen afgået ved døden

Keld Lydum Larsen 1. maj 2006.

Cand.psych. Keld Lydum Larsen (1951-2006) gav i 1997 til Universitetshistorisk Udvalg et langt og detaljeret erindringsinterview om studieforholdene i 1970'erne ved det nye fag Psykologi. Keld Lydum Larsen døde 25. juli 2006, 55 år gammel.