Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Den tidligere Psykologi-bygning på Asylvej i juli 2006 (5)

De bygninger, som gav Psykologisk Institut tag over hovedet fra 1971 og frem til 2003, er afhændet og skal i nærmeste fremtid rives ned for at give plads til boligbyggeri. Da udvalgets sekretær kom forbi 22. juli 2006 - og tilfældigvis havde kamera med - stod bygningerne endnu, men det var ikke muligt at tage billeder af hele komplekset samlet, idet buske og træer helt havde taget magten og nænsomt dækket for synet af hovedparten af den stærkt forfaldne bygning. Hovedindgangsdøren var smadret - øldåser og madrasser tydede på uindbudne gæster - og det var derfor muligt udefra gennem dørrammen at forevige dele af også det triste syn indendøre. Psykologiens symbol - gengivet i et mosaikrelief, som tusindvis af psykologstuderende har passeret under gennem årene - synes i øjeblikket at skulle lide samme skæbne som bygningerne. Relieffet er et af to, som billedhuggeren Knud Nellemose skabte i 1980 alene med henblik på Psykologi, da man fra universitetets side ønskede at supplere Olaf Stæhr-Nielsens store relief " Videnskabernes Træ " fra 1949 (over universitetets hovedindgang) med nye fag-/fakultets-symboler (nemlig Psykologi og Statskundskab). Ved den lejlighed udfærdigede Nellemose som nævnt to forskellige mosaikker alene af Psykologiens symbol, og den ene blev altså indmuret over en dør i Psykologisk Instituts foyer, mens den anden indgik i "Videnskabernes Træ". Hvad angår Knud Nellemose, er han ved Aarhus Universitet nok mest kendt for mosaikrelieffet af Karl Verner, den verdensberømte sprogvidenskabsmand fra Århus.  Klik her - eller på billedet - og se en række fotos af de i skrivende stund endnu eksisterende bygninger på Asylvej

Klik på billedet og se det næste i rækken. (Foto Universitetshistorisk Udvalg 22. juli 2006).