Aarhus Universitets segl

Juni 2006

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (12)

Juni 2006: Månedens billede

Månedens billede er denne gang valgt på baggrund af, at det 5. juni i år er 100 år siden, at Gustav Albeck (1906-1995) kom til verden. Professor em., dr.phil. Gustav Albecks interesse for Universitetshistorisk Udvalgs arbejde i første del af 1990'erne fik på flere måder betydning for udvalgets senere virksomhed, og hans begejstring for sagen udgør en vedvarende inspiration. Det kan man læse om i en selvstændig (illustreret) redegørelse, hvortil der kan linkes fra nederste del af siden med Månedens billede. Se  Månedens billede

Juni 2006: Hør professor, dr.phil. Gustav Albeck (1906-1995) fortælle

I tilknytning til Månedens billede er der tilvejebragt mulighed for at se en webudstilling bestående af en række fotos af Gustav Albeck i forskellige sammenhænge. Det gælder for de fleste af fotografierne, at de ikke tidligere har været fremvist for offentligheden. Desuden er der mulighed for samme sted at høre en række uddrag fra de to erindringsinterviews, som Universitetshistorisk Udvalg foretog med Gustav Albeck henholdsvis i 1987 og 1994. Foreløbig er det muligt at høre uddrag, hvor Albeck fortæller om overkirurg  Holger Strandgaard, der 1921-1925 var første formand for Universitets-Samvirket, Aarhus, og om øjenlæge Ejnar Lindgren og hans fornemme øjenklinikbygning, der i 1928 blev forvandlet til Marselisborg Studentergaard. Desuden fortæller Gustav Albeck om pressedækningen af sin egen doktordisputats i 1946 - og ikke mindst om, hvordan han selv var ved at komme for sent til forsvaret! Gustav Albeck beretter desuden om såvel (faderen) Victor Albecks som sit eget forhold til Studenterforeningen i Aarhus. Der er også mulighed for at høre Gustav Albeck fortælle lidt om sine sidste år som professor ved Nordisk Institut efter indførelse af Styrelsesloven af 1970. Klik her og kom til webudstillingens grundside med links til de omtalte fotos og lydfiler.

Juni 2006: Rejsegilde på Fredrikshus-tilbygningen

Det er planen, at Universitetshistorisk Udvalgs sekretariat i oktober 2006 skal flytte fra Forskerparkens Pavillon 2 og ind i Fredrikshus-tilbygningen på Fredrik Nielsens Vej. Der var rejsegilde på byggeriet 6. juni, hvor bl.a. universitetsdirektør Stig Møller talte, før der traditionen tro blev serveret pølser. Klik på billedet og se en større udgave.

Juni 2006: Se billeder af Langelandsgades Kaserne før og nu

Efter en større ombygning og renovering i 1997 blev de bygninger, som siden 1888 havde udgjort Langelandsgades Kaserne, i 1998 stillet til rådighed for de æstetiske fag ved Det Humanistiske Fakultet. Se billeder af de gamle kasernebygninger.

Juni 2006: Artikel fra Alt for Damern e 1960 om Grethe Hjort

Takket være venlig tilladelse fra Alt for Damerne s redaktion er det blevet muligt at præsentere en portrætartikel, som bladet bragte 15. november 1960. Se artiklen om Danmarks første kvindelige profesessor i engelsk og Aarhus Universitets anden kvindelige professor overhovedet.

Juni 2006: Sommerudflugt med universitetshistoriske facetter

Aarhus Universitets administration foretog 14. juni sin årlige sommerudflugt, som i år gik til Herning, Himmelbjerget og Hattenæs. Udflugten udgør næppe i sig selv en begivenhed, som påkalder sig interesse inden for rammerne af en universitetshistorisk nyhedsside. Ikke desto mindre kan der hævdes at være i hvert fald tre gode grunde til i år alligevel at gøre ”lidt universitetshistorisk” ud af begivenheden – klik og læs mere.

Juni 2006: Nyerhvervelse: En samling af Acuta

Fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetssekretariat er modtaget en samling af Medicinerrådets blad Acuta. Se forside af særnummer, som blev udgivet i marts 1970. Samlingen omfatter numrene 1-22, 24-26, 28, 33-40, 51-75, 77-84, 86, 89, 91-98, 100, 102, 105, 107, 111, 117-118, 120, 122-123, 126, 128, 130, 132-133, 136-138, 140, 154, 331, 335-342, 368, 379, 382-387, 391-392, 397-399, 402-403, 405-406, 408, 411, 417, 419-420, 423-424.

Juni 2006: Nyerhvervelse: Juristsangbogen 1958

En cand.jur. med eksamen anno 1965 fra Aarhus Universitet har foræret sit eksemplar af Juristsangbogen. Vise- og sangbog for juridiske studenter  til udvalget. Bogen er udgivet i 1958 af Juridisk Diskussionsklub og har naturligvis været anvendt såvel ved Københavns som Aarhus Universitet. Omslagstegning: Werner Weip-Olsen.