Aarhus Universitets segl

ACUTA - særnummer marts 1970

Medicinerrådets blad Acuta begyndte at udkomme fra februar 1969. Det særnummer, hvis forside er vist herover, er helliget styrelsesloven, som man fra Medicinerrådets og Studenterrådets side som helhed stillede sig afvisende overfor. Nummeret rummer et tre sider langt bidrag fra studenterrådsformand Mihail Larsen, der argumenterer for det synspunkt, at der med styrelsesloven ikke ville blive tale om nogen reel medbestemmelse for studenterne. Bidraget er trykt med røde bogstaver. Se særnummerets bagside.