Aarhus Universitets segl

Januar 2006

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (7)

Januar 2006: Nyt Månedens billede 

Se månedens billede.

Januar 2006: Centrale historiske lovtekster vedr. universitetet

Et nyt emne er oprettet under Præsentationer i Historisk Showroom. Her vil med tiden blive præsenteret væsentlige anordninger, love, regler, statutter etc. med relation til Aarhus Universitets tidlige historie, ikke blot ordlyden, men - så vidt muligt - i form af gengivelser af de originale, samtidige tryk. Se Historiske love, regler mv.

Januar 2006: Kommentarer til fotoalbum fra 1940

For nogle måneder siden blev det muligt på hjemmesidens Galleri at se billederne i et fotoalbum med optagelser fra professor Peter Skautrups dialektekskursion anno 1940. Nu er der tilføjet kommentarer - mundtlige og skriftlige - og flere følger senere. Se albummet.

Januar 2006: Ny medarbejder hos udvalget

Anne Sofie Vemmelund (f. 1980) - bachelor i historie og museologiske studier, stud.mag. på kandidatuddannelsen i historie ved Aarhus Universitet - er blevet tilknyttet Universitetshistorisk Udvalg som volontør med særligt henblik på opgaver i forbindelse med det permanente oral history -projekt, som udvalget har haft på programmet siden 1987, og som indtil videre har resulteret i ca. 80 erindringsinterviews med tidligere ansatte og studerende.

Anne Sofie Vemmelund. Foto oktober 2004 (UHU).

Januar 2006: Artikel om Victor Albeck

Mandag d. 9. januar 2006 bragte JP Århus en artikel forfattet af Universitetshistorisk Udvalgs sekretær: "Victor Albeck som alle tiders århusianer".

 

At Victor Albeck ikke var nogen Hr. Hvemsomhelst i forhold til universitetet, fremgår tydeligt af overskriften til nekrologen i  Dagens Nyheder 26. januar 1933 - se større udsnit - og af ovennævnte portrætartikel i JP Århus 9. januar 2006.

Januar 2000: Årsberetning for 2005 foreligger

Se Årsberetning 2005 fra Universitetshistorisk Udvalg

Januar 2006: Aarhus Universitet med i kulturkanon

Se begrundelse på Kulturministeriets hjemmeside.

(Hos Aarhus Universitetsforlag kan man bestille bøger om Aarhus Universitets bygninger og om arkitekt C.F. Møller ).

Januar 2005: Nyt album i galleriet

Se hyldestadresse overrakt professor Christen Møller i 1938 af taknemmelige studenter.

Januar 2006: Victor Albeck "kanoniseret"!

Inspireret af kulturministerens nylig præsenterede "kulturkanon" fremlagde   JP Århus søndag den 29. januar sin egen Århus-kanon. Her fremhævedes 12 "betydende århusianere" - blandt disse overlæge, dr.med. Victor Albeck (1869-1933), der var primus motor i kampen for oprettelsen af et universitet i Århus.