Aarhus Universitets segl

Historiske love, regler, vedtægter mv.

Det er tanken med tiden på denne side at præsentere dele af det lovstof m.v., som dannede baggrund for Aarhus Universitets virke i dettes første årtier. Det drejer sig om anordninger, love, regler, statutter mv., som - så vidt muligt - vil blive præsenteret i form af gengivelser af de originale, samtidige tryk. Såfremt teksterne forekommer lettere uskarpe på skærmen, kan man foretage udskrift, som vil lette læsningen.