Aarhus Universitets segl

Oktober 2010

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (63)

Oktober 2010 (7): Første disputatsforsvar ved Aarhus Universitet for 70 år siden

Første AU-doktorand Helge Søgaard 1940.

Da den første disputats skulle forsvares ved Aarhus Universitet 19. oktober 1940, skete det med en polititilladelse i ryggen!

Oktober 2010 (6): Nyerhvervelse: Mikroskop anvendt af stud.med. i 1950'erne

Mikroskop: R. Winkel, Göttingen nr. 15105.

Dette mikroskop fra før 1920 anvendtes til øvelser af kvindelig medicinstuderende i 1950'erne.

Oktober 2010 (5): Ny bog om parkkollegierne 1935-2010

Fra omslaget til Henning Lehmanns bog.

Det er lykkedes bestyrelsen for parkkollegierne at overtale fhv. rektor, professor em., dr.phil. Henning Lehmann til at udfærdige en bog om kollegiernes historie i anledning af 75-året for opførelsen af det første parkkollegium. Bogen, der gør brug af materiale i Universitetshistorisk Udvalgs arkiv, er udgivet af Aarhus Universitetsforlag.

Oktober 2010 (4): Nyerhvervelse: Effekter fra studiet i virksomhedsøkonomi 1945-1954

Studenterhue og studiebøger m.v.

En nylig afdød virksomhedsøkonoms efterladte materiale fra studietiden 1945-1954 er overdraget til Universitetshistorisk Udvalg.

Oktober 2010 (3): Det lærde Selskab runder de første 65 år

Klik og læs om Selskabets første 50 år.

15. oktober 2010 er det 65 år siden, Det lærde Selskab i Aarhus blev stiftet "som et midtsamlende udtryk for det 'indre' universitets videnskabelige liv og kraft" (som Peter Skautrup udtrykte det i 1946). Vi benytter lejligheden til at henlede opmærksomheden på vores side om Det lærde Selskab, hvorfra der er link til indholdet af 1995-bogen om Selskabets første 50 år.

Oktober 2010 (2): 100 år siden Fødselsanstalten blev indviet

Fødselsanstalten i oktober 1910.

9. oktober er det 100 år siden, Fødselsanstalten i Jylland blev indviet. Efter at funktionerne var overført til Skejby Sygehus i 1990'erne, blev bygningen genåbnet i år 2000 som ramme om Det sundhedsvidenskabelige Bibliotek og nu under navnet Victor Albeck-Bygningen.

Oktober 2010 (1): Månedens billede

Det lærde Selskab på ekskursion 1959.

I anledning af Det lærde Selskabs 65-års jubilæum i denne måned har vi fremfundet dette foto, som stammer fra Selskabets ekskursion til Rønland og Cheminova i 1959. Oktober 2010