Aarhus Universitets segl

Helge Søgaard (1907-1990)

Første doktorand ved Aarhus Universitet

Helge Søgaard i 1940. (Scanning hos Universitetshistorisk Udvalg).

Helge Søgaard (1907-1990) blev tilknyttet Købstadmuseet "Den gamle By" som assistent i 1931, blev museumsinspektør i 1937, og fra 1945 var han museets direktør. Efter en orlov 1963-1964 forlod han museet til fordel for en stilling som bibliotekar ved Statsbiblioteket.

I efteråret 1938 var Helge Søgaard tilknyttet Aarhus Universitet som undervisningsassistent ("Øvelser over Købstadsbindingsværk").

I 1940 forsvarede han som den første en disputats ved Aarhus Universitet: Haandværkerlavene i Aarhus under Enevælden. En socialhistorisk Studie.