Aarhus Universitets segl

Fødselsanstalten i Jylland


 

Fødselsanstalten i Jylland i oktober 1910. (Ukendt fotograf).

Fødselsanstalten i Jylland blev indviet 9. oktober 1910. Der blev ikke lagt nogen grundsten, da man påbegyndte opførelsen, men til gengæld blev der indmuret en senere forsvundet sølvplade med denne indskrift:

"Dette Hus rejstes for Statens Midler til Fristed for hjemløse Fødende og deres spæde Børn og til Hjælp for enhver fødende Kvinde, som søger herhen. Anstalten indviedes 9de Oktober 1910 i Kong Frederik VIII's Regeringsaar af Justitsminister Fritz Bylow".

(Kilde: Marianne Ritzau: "Fødeselsanstalten i Jylland - debatten om oprettelsen" i Dit Århus. Festskrift til Gunner Rasmussen den 15. februar 1990, Købstadmuseet "Den gamle By", Skriftrække II, s. 213).

Fødselsanstaltens første leder blev Victor Albeck (1869-1933), der ved sin ansættelse i 1910 ikke blot blev byens fjerde overlæge, men også skulle blive den figur, som kom til at stå i spidsen for kampen for oprettelsen af et universitet i Århus.

I år 2000 blev bygningen indrettet til Det sundhedsvidenskabelige Bibliotek, og bygningen kom herefter til at bære navnet Victor Albeck-Bygningen.