Aarhus Universitets segl

Billedsærsamling 0071-A

BILLEDSÆRSAMLING 71

Max Sørensen

– Sørensen, Max – Ellen Max Sørensen: ca. 570 fotos.

Efter Ellen Max Sørensens død sommeren 2005 overdrog boet venligst udvalget en mængde materiale (se Arkiver vedr. personer) vedr. Max Sørensen, herunder fotografisk materiale: Ud over to fotoalbum med hhv. fotos fra københavnske universitets-rostævnet etc. og Max Sørensens USA-tur 1929 samt andre udflugter frem til ca. midten af 1930’erne foreligger følgende: Indrammet foto af tronføger Margrethe anno 1962 samt håndskrevet brev fra prinsessen med tak for Max Sørensens undervisning i international organisation, indrammet stort foto af EF-domstolens dommere (inkl. Max Sørensen) i kåber samt  ca. 60 fotos af Max Sørensen i officielle situationer (domstole og udenrigsministerielle sammenhænge i øvrigt samt enkelte fra situationer på Aarhus Universitet, herunder i mærkeligt antræk ved Jubillefest-fodboldkampen i 1953 – foruden enkelte fra studenterroningen i København i 1930’erne), hvortil kommer ca. 80 portrætfotos samt et enkelt bygningsbillede (måske Risskov-adressen før Tretommervej 21?) + ca. 20 stk diverse.

Fra Per Teglborg, Juridisk Bibliotek, er modtaget ca. 20 fotos med motiver med relation til Max Sørensen, og Palle Lykke har optaget ca. 30.

I forbindelse med bogudgivelse i anledning af Max Sørensens 100-årsdag i februar 2013 er der via prof., dr.jur. Jens Hartig Danielsen tilkommet yderligere billedmateriale samt et par plakater mv. vedr. 100-årets Max Sørensen-forelæsning.