Aarhus Universitets segl

Carl Aage Nørgaard

Nørgaard, Carl Aage

Anmeldelser og presseomtale fra disputats 1962. Originaler og kopier. Gave 2004 fra professor, dr.jur. Carl Aage Nørgaard. Opbevares sammen med interviewbånd i brandskab.

Materiale vedr. Carl Aage Nørgaards virke som universitetsreferendar 1966-1972. Materialet er af Nørgaard fremsendt til universitetsdirektøren, hvorfra det 2004 er sendt til UHU’s samling. Pakke i brunt papir + 3 ringbind.

Materiale vedr. ansættelse af kontorchefer i universitetets administration i midten af 1970’erne. Der er tale om ansættelsesudvalgsmedlem Nørgaards materiale. Et ringbind.

Gave 2004/2005 fra professor Carl Aage Nørgaard.

*

I marts 2012 har udvalget via professor, dr.jur. Jens Hartig Danielsen modtaget Carl Aage Nørgaards efterladte materiale vedr. deltagelse i konferencer m.v. samt hans samling af særtryk med dedikation fra kolleger.

Ved samme lejlighed er overdraget diverse rapporter og undervisningsmateriale (alt sammen inden for folkeret).

*