Aarhus Universitets segl

Grethe Hjort

Grethe Hjort (Greta Hort)

- Jørn Carlsens erindringer om Grethe Hjort. Palle Lykkes referat af telefonsamtale oktober 2001 (11 sider).

- Jørn Carlsen arkiv vedr. Grethe Hjort (overdraget 2007)

- Torsten Dahls nekrolog over Grethe Hjorth 1967.

- Rosemary Derham: "Unveiling of Etching of Greta Hort" 23/3 1987, fotokopi 2 sider, fremsendt 2001 af Cheryl Day, University College, University of Melbourne.

- Margrethe Spies: "En stor personlighed" (portrætartikel om Grethe Hjort), Alt for Damerne nr. 46, 1960, 15. november. Gave 2001 fra Margit Ankerstjerne.

- Anna Rutherford: "The Cultural Cringe", i Australian Studies Overseas s. 98-103 (fotokopi, fremsendt 2001 af Margit Ankerstjerne.

- Mindre erindringsglimt (Mails fra Margit Ankerstjerne, Janne Lauritzen).

- Desuden fotokopier af Hjort-fotos hvis originaler beror hos PolFoto, Kbhvn.: 1 stk 1938, 3 stk ca. 1960.