Aarhus Universitets segl

Jørn Carlsens arkiv vedr. Grethe Hjort/Greta Hort

1. Forskelligt:

[- Jørn Carlsens ledsagende visitkort ved aflevering af materiale 2007].

- Grethe Hjorts adressebog.

- Grethe Hjorts anbefalingsbrev 1967 vedr. Jørn Carlsen til The Public Record Office, London.

- Dagbladsnekrologer over Grethe Hjort (POL/ÅS/JP+Danmarksposten).

- Torsten Dahls mindeord over Grethe Hjort i ÅS.

- Sange/salmer til Grethe Hjorts begravelse.

- Jørn Carlsens tale ved Grethe Hjorts begravelse (håndskrevet manuskript). 

2. Grethe Hjorts publikationer (se også gruppe 4):

- Greta Hort: "The Death of Cora", in Australian Biblical Review , Dec. 1959.

- Greta Hort: Frederiksborg Slot  - 1947 - engelskssproget digt.

- Greta Hort: Love of Man and Love of God, in: The Student Movement , March 193.8

- Greta Hort: "The Plagues of Egypt", Zeitschr. f. die Alttestamntliche Wissenschaft , 1958.

- Greta Hort: Sense and Thought. A study in Mysticism (1936). Se bogryg. GH's 1936-dedikation til Evelyn Cave. I bogen ligger udat. skrivelse, hvoraf det fremgår, at bogen er fremsendt til Jørn Carlsen, Århus, fra Anne C.B.Cave.

- G. Hjort: Art. III. - "Theological Schools in medieval England" ( The Church Quarterly , 1933, flere ekspl.)

- Grethe Hjort: "En centraleuropæisk parallel til T.E. Lawrence", in: Det lærde Selskabs Årbog III , 1960-1961.

3. Andre publikationer:

- Alsing Andersen et al: Hilsen til Otto Jespersen paa Firs-Aarsdagen (m. bidrag af medre. Torsten Dahl).

- Lis Jacobsen: "Otto Jespersen. Halvt Hundred Aars Virke" - særtr. af POL-kronik, dec. 1933.

- Gunnar Sjögren: "Hamlet And the Coronation of Christian IV" (1965) m. dedikation fra forf. til GH.

- Basil Willey: "Eustace Mandeville Wetenhall Tillyard 1889-1962" (1937) m. GH's håndskevne bemærkninger. 

4. Vedr. Piers Plowman:

- Greta Hort: Piers Plowman and Contemporary Religious Thought (m. 1937-hilsen fra forf.).  Se bogryg. Heri ligger maskinskrevne sider vedr. "The Cloud of Unknowing".

- R.W. Chambers: The Original Form of the A-Text of 'Piers Plowman'"

- R.W. Chambers and J.H.G. Grattan: "The Text of 'Piers Plowman': Critical Methods" (1916)

- T.P. Dunning: Piers Plowman. An Interpretation of the A-text. Med dedikation fra forfatteren til GH.

- Otto Mensendieck: "Charakterentwicklung (...) Piers The Plowman" (1900).

- The Piers Plowman Controversy (1910).

Ovenstående registrering er ikke fuldstændig. Hist og her i tryksagerne forefindes indlagt mindre tryksager.