Aarhus Universitets segl

1907-mødet i København

Fredrik Nielsen, der i 1905 blev biskop i Århus, stod i årene efter århundredskiftet som hovedtalsmand for det synspunkt, at der burde oprettes et universitet - eller et "videnskabeligt akademi" - i Århus.

Fx gjorde han en del ud af sagen i en tale til de celebre gæster ved indvielsen af Katedralskolens nye bygning. Yngre kræfter i universitetsforkæmpernes skare - hovedsagelig akademikere i det nyoprettede Statsbibliotek - fandt, at hans indsats for sagen ikke var helt tilstrækkelig, og indkaldte derfor selv til et møde i Haandværkerforeningens bygning 15. september 1906 om oprettelse af, hvad de kaldte "en Læreanstalt for videregaaende Undervisning".

Til stede ved mødet var Fredrik Nielsen, der her benyttede lejligheden til at generobre initiativet, idet han lovede snart at indbyde en kreds af borgere til et møde med forhandling om den påtænkte institution.

Under Nielsens ledelse gjorde i begyndelsen af 1907 en Århus-komité - hvor også overlæge Tage-Hansen, landstingsmand Harald Jensen og grosserer Otto Mønsted var med - et fremstød for sagen ved et møde i København, og der var opbakning til sagen hos et mindre antal professorer fra Københavns Universitet.

Et forslag fra komiteen om at få kommissionsbehandlet spørgsmålet om et universitet i Århus kom der dog ikke umiddelbart noget ud af.