Aarhus Universitets segl

35 norske studenter indskrevet ved Det Lægevidenskabelige Fakultet i efteråret 1945

4. september 1945 ankom de første 25 ud af i alt 35 norske studenter til Aarhus Universitet for at kaste sig over det lægevidenskabelige studium. De sidste 10 ankom få dage senere.

Baggrund

I en situation med truende lægemangel i Norge, hvor Universitetet i Oslo havde været lukket af tyskerne i halvandet år og nu først skulle genopstartes, og hvor flere årgange af studenter samtidig stod på spring til at begynde studierne, rettede rektor for nævnte universitet henvendelse til sine to danske kolleger, og resultatet af kontakten blev en aftale om, at i alt 125 norske studenter kunne optages på de to danske universiteters lægevidenskabelige fakulteter i september 1945, heraf de 35 i Aarhus.

Særlige adgangskrav

Det var dog ikke hvem som helst, der kunne komme i betragtning til et studieophold omfattende hele studiet på de lægevidenskabelige fakulteter i Danmark.

Betingelserne var, at de pågældende ud over gode karakterer fra studentereksamen også skulle kunne dokumentere mindst et års tjeneste ved en norsk eller udenlandsk militærafdeling, tjeneste i modstandsbevægelsen, tjeneste i handelsflåden eller fangenskab af politiske grunde.

Fra Aarhus til København for at afslutte

Det skal tilføjes, at man på det tidspunkt endnu ikke kunne færdiggøre det lægevidenskabelige studium ved Aarhus Universitet - det var ikke muligt før i det efterfølgende årti - så her måtte de norske studerende ligesom de danske til København for at slutte af.

Læs mere