Aarhus Universitets segl

Christian X

... DEN KONGE, HVIS NAVN ER KNYTTET TIL SKABELSEN AF DANMARKS ANDET UNIVERSITET ...

      

Aarhus Universitet mindedes i 1947 den konge, som både havde lagt grundsten til og indviet universitetets første bygning.

Efter at Christian X var afgået ved døden tidligere på året (20. april 1947), udtalte Aarhus Universitet mindeord over kongen, da dets officielle skriftserie ACTA JUTLANDICA udkom med sit årlige nummer i forbindelse med årsfesten 24. oktober 1947.

Mindeordene er trykt på glittet papir forrest i ACTA JUTLANDICA (XIX), hvor der i tilsvarende udstyr forefindes et portræt af majestæten ved hoffotograf Elfeldt.

Billeder af kongen og hans forhold til Aarhus Universitet kan ses via disse links: