Aarhus Universitets segl

Indvielsen af Aarhus Universitets første bygning 11. september 1933

Billeder fra Fotoramas stumfilm optaget 11. september 1933

Billede 1.

Godt nok stod overlæge, dr.med. Victor Albeck i offentligheden som den betydeligste af forkæmperne for oprettelsen af et universitet i Århus, men han var ikke - som påstået i stumfilmens tekst - Universitets-Samvirkets første formand, derimod dets formand nummer to. Organisationens første formand var overkirurg Holger Strandgaard.

     

 

Billede 2.

Repræsentanter for "Universitets-Samvirket, Aarhus" lagde krans på Victor Albecks grav.

     

Billede 3.

Et kig hen over et udsnit af de indbudte gæster. Arkitekt C.F. Møller var ansvarlig for, at et stort telt til ca. tusinde indbudte gæster stod klar til indvielsen 11. september, og det stod der da også, men det var i sidste øjeblik! Hør C.F. Møller fortælle om et par nervepirrende døgn. (Lydklip fra AU-optagelse 1983, varighed 1:11). Af hensyn til Statsradiofoniens faste programpunkter havde man rykket højtideligheden fra det oprindelig påtænkte tidspunkt klokken 11.00 til 11.15, så hele arrangementet i teltet kunne transmitteres i radioen. Det var måske meget godt med denne ændring i tidsplanen, for ifølge Ekstra-Bladet var kongen lige ved at komme for sent, idet kongeskibet først lagde til i Århus havn 10 minutter før, de kongelige skulle være fremme.

      

Billede 4.

Efter at første del af Hans Hartvig Seedorffs kantate - skrevet i dagens anledning - var blevet fremført af 26 musikere under ledelse af Hye-Knudsen, blev det universitetsformandens tur til at tale.

    

Billede 5.

Formanden for universitetsbestyrelsen, landsretssagfører C. Holst-Knudsen holdt en tale formet som en redegørelse for den jyske universitetstanke gennem tiderne, hvorpå han overgav bygningen til "Videnskaben og Danmarks Studerende Ungdom", inden han til slut anmodede kongen om at erklære universitetet åbnet.

    

Billede 6.

Kongen foretog indvielsen ved at udtale disse ord: "Med ønsket om, at den videnskabelige forskning, som her skal foregå, må foregå i ånd og sandhed, indvier jeg hermed Aarhus Universitet". Til venstre for kongen ses formanden for universitetsbestyrelsen, landsretssagfører C. Holst-Knudsen. I billedets øverste venstre hjørne ses en højttaler. Kongen anvendte imidlertid ikke talerstolens mikrofon, så måske har ikke alle blandt de ca. et tusinde tilstedeværende i teltet kunnet høre kongeordene lige tydeligt.

    

Billede 7.

Undervisningsminister Borgbjerg på talerstolen.

    

Billede 8.

Docent Peter Skautrup talte i sin egenskab af formand for Lærerforsamlingen ved Universitetsundervisningen i Jylland ( - betegnelsen "rektor" anvendtes ikke før 1935). 

    

Billede 9.

I midten på forreste række statsminister Thorvald Stauning og til højre for ham borgmester H.P. Christensen samt yderst Peter Skautrup.

Universitetsformand Carl Holst-Knudsens svigersøn, Troels Fink, har i et universitetshistorisk erindringsinterview anno 1992 refereret, hvad svigerfaderen engang havde fortalt ham om en detalje fra middagen for ministrene og andre honoratiores forud for indvielseshøjtideligheden 11. september 1933.

Hør professor em., dr.phil. Troels Fink fortælle om episoden (varighed af lydklip 0:55).

    

Billede 10.

En af de nordiske universitetsrektorer, som var med til at hylde og lykønske den unge videnskabelige institution.

    

Billede 11.

Studenterne var skubbet lidt i baggrunden under højtideligheden. Der var på dette tidspunkt ca. 200 studerende immatrikuleret ved universitetet i Århus. Se universitetets henvendelse i maj samme år til landets kommende studenter.

    

Billede 10.

    

Billede 12.

Som selvejende institution havde Universitetsundervisningen i Jylland ikke umiddelbart ret til at flage med splitflag, men så henvendte man sig til Statsministeriet ... se korrespondancen

    

Billede 13.

Arkitekt C.F. Møller viste kong Christian X rundt i den nye, modernisme-inspirerede bygning. Majestæten var ikke ovenud begejstret for den nøgterne arkitekturstil og sagde til Møller: "Unge mand, se på de danske herregårde!" (Fotorama). Hør C.F. Møller selv fortælle om episoden (lydoptagelse 1983; varighed 0:18).

    

Billede 14.

Det kongelige køretøj og feststemte studenter afventer, at majestæterne skal vise sig efter rundvisningen.