Aarhus Universitets segl

Historiske enhedsnavne

 

 Gyldige enhedsnavne

Historiske enhedsnavne - afdelinger

Dansk term Engelsk term Eksempel Bemærkning
Afdeling for Almen Medicin Section for General Medical Practice historisk
Afdeling for Antropologi og Etnografi Section for Anthropology and Ethnography historisk; se Institut for Kultur og Samfund
Afdeling for Arktisk Miljø Section for Arctic Environment historisk
Afdeling for Biofysik Section for Biophysics historisk
Afdeling for Biostatistik Section for Biostatistics historisk
Afdeling for Dramaturgi Section for Dramaturgy historisk; se Institut for Æstetik og Kommunikation
Afdeling for Engelsk Section for English historisk; se Institut for Æstetik og Kommunikation
Afdeling for Epidemiologi og Socialmedicin Section for Epidemiology and Social Medicine historisk
Afdeling for Europastudier Section for European Studies historisk; se Institut for Kultur og Samfund
Afdeling for Filosofi Section for Philosophy historisk; se Institut for Kultur og Samfund
Afdeling for Forhistorisk Arkæologi Section for Prehistoric Archaeology historisk; se Institut for Kultur og Samfund
Afdeling for Fysiologi Section for Physiology historisk
Afdeling for Gammel og Ny Testamente Section for Biblical Studies historisk; se Institut for Kultur og Samfund
Afdeling for Idehistorie Section for the History of Ideas historisk; se Institut for Kultur og Samfund
Afdeling for Indisk Section for Indology historisk; se Institut for Æstetik og Kommunikation
Afdeling for Kirkehistorie og Praktisk Teologi Section for Church History and Practical Theology historisk; se Institut for Kultur og Samfund
Afdeling for Klassisk Arkæologi Section for Classical Archaeology historisk; se Institut for Kultur og Samfund
Afdeling for Klassisk og Romansk Section for Classical and Romance Studies historisk; se Institut for Æstetik og Kommunikation
Afdeling for Klinisk Oral Fysiologi Department of Clinical Oral Physiology OBS: Har ekstraordinært fået lov at kalde sig "Department" i st.f. "Section", fordi det er den internationale standard. historisk
Afdeling for Klinisk Socialmedicin Section for Clinical Social Medicine historisk
Afdeling for Kunsthistorie Section for Art History historisk; se Institut for Æstetik og Kommunikation
Afdeling for Kæbekirurgi og Oral Patologi Section for Oral Surgery and Oral Pathology historisk
Afdeling for Kønsforskning Section for Gender Studies historisk; se Institut for Æstetik og Kommunikation
Afdeling for Lingvistik Section for Linguistics historisk; se Institut for Æstetik og Kommunikation
Afdeling for Litteraturhistorie Section for Comparative Literature historisk; se Institut for Æstetik og Kommunikation
Afdeling for Marin Økologi Section for Marine Ecology historisk
Afdeling for Middelalderarkæologi Section for Medieval Archaelogy historisk; se Institut for Kultur og Samfund
Afdeling for Miljøkemi og Mikrobiologi Section for Environmental Chemistry and Microbiology historisk
Afdeling for Musikvidenskab Section for Musicology historisk; se Institut for Æstetik og Kommunikation
Afdeling for Nationaløkonomi Section for Economics historisk
Afdeling for Nordisk Sprog og Litteratur Section for Scandinavian Studies historisk; se Institut for Æstetik og Kommunikation
Afdeling for Oral Biologi Department of Oral Biology OBS: Har ekstraordinært fået lov at kalde sig "Department" i st.f. "Section", fordi det er den internationale standard. historisk
Afdeling for Oral Fysiologi Section for Clinical Oral Physiology historisk
Afdeling for Oral Radiologi Department of Oral Radiology OBS: Har ekstraordinært fået lov at kalde sig "Department" i st.f. "Section", fordi det er den internationale standard. historisk
Afdeling for Ortodonti Department of Orthodontics OBS: Har ekstraordinært fået lov at kalde sig "Department" i st.f. "Section", fordi det er den internationale standard. historisk
Afdeling for Parodontologi og Oral Gerontologi Section for Periodontology and Oral Gerontology historisk
Afdeling for Protetik Section for Prosthetic Dentistry historisk
Afdeling for Pædodonti Department of Community Oral Health and Pediatric Dentistry OBS: Har ekstraordinært fået lov at kalde sig "Department" i st.f. "Section", fordi det er den internationale standard. historisk; se Sektion for Pædodonti
Afdeling for Religionsvidenskab Section for the Study of Religion historisk; se Institut for Kultur og Samfund
Afdeling for Samfundsodontologi og Pædodonti Section for Community Oral Health and Pediatric Dentistry historisk
Afdeling for Sundhedsinformatik Section for Health Informatics historisk
Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Section for Health Services Research historisk
Afdeling for Sygeplejevidenskab Section for Science in Nursing historisk
Afdeling for Systemanalyse Section for Policy Analysis historisk
Afdeling for Systematisk Teologi Section for Systematic Theology historisk; se Institut for Kultur og Samfund
Afdeling for Tandsygdomslære Section for Dental Pathology, Operative Dentistry and Endodontics historisk
Afdeling for Tysk Section for German historisk; se Institut for Æstetik og Kommunikation
Afdeling for Videnskabshistorie Section for History of Science historisk
Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet Section for Wildlife, Ecology and Biodiversity historisk
Afdeling for Virksomhedsledelse Section for Management historisk
Afdeling for Æstetik og Kultur Section for Aesthetics and Culture historisk; se Institut for Æstetik og Kommunikation
Afdelingen for Atmosfærisk Miljø Section for Atmospheric environment historisk
Afdelingen for Ferskvandsøkologi Section for Freshwater Ecology historisk
Afdelingen for Offentlig Ret Section for Public and International Law historisk; se Juridisk Institut
Afdelingen for Privatret Section for Private Law historisk; se Juridisk Institut
Afdelingen for Proces- og Kriminalvidenskab Section for Procedural and Criminal Law historisk; se Juridisk Institut
Afdelingen for Retslære Section for Jurisprudence historisk; se Juridisk Institut
Afdelingen for Terrestrisk Økologi Section for Terrestrial Ecology historisk
Historisk Afdeling History Section historisk; se Institut for Kultur og Samfund
Slavisk Afdeling Slavic Section historisk; se Institut for Æstetik og Kommunikation
Østasiatisk Afdeling East Asian Section historisk; se Institut for Æstetik og Kommunikation

 Historiske enhedsnavne -centre

NB! Centre mrk. "?" figurerer stadig i terminologilisten (nogle er gældende, andre kan være historiske). Listen opdateres snarest muligt.

Dansk term Engelsk term Eksempel Bemærkning
ASB Learning Styles Lab ASB Learning Styles Lab historisk; se Center for Undervisning og Læring
Center (for) Centre (for) For komplette oversigter over centre ved universitetet - se hovedområdernes hjemmesider BrE: Centre
AmE: Center
Center for algebraisk og analytisk Lie teori Centre for Algebraic and Analytic Lie Theory historisk
Center for Amerikanske Studier American Studies Center Aarhus historisk; se American Studies Center Aarhus
Center for analytisk finansiering Centre for Analytical Finance historisk
Center for Antikstudier endnu ingen engelsk oversættelse historisk; se Center for Studiet af Antikken og Kristendommen
Center for Arktisk Miljøforskning Centre for Arctic Environmental Medicine historisk; se Center for Arktisk Miljømedicin
Center for Bioetik Centre for Bioethics historisk; se Center for Bioetik og Nanoetik
Center for Digital Æstetisk Forskning endnu ingen engelsk oversættelse historisk; se Digital Aesthetics Research Center
Center for Epidemiologisk Grundforskning Danish Epidemiology Science Centre at the University of Aarhus historisk; se Sektion for Epidemiologi
Center for Farvede Petri Net Centre for Coloured Petri Nets ?
Center for forskning i tropiske økosystemer Centre for Tropical Ecosystems Research ?
Center for Gerontopsykologi endnu ingen engelsk oversættelse ?
Center for Grundtvigstudier Centre for Grundtvig Studies historisk; se Grundtvig Centeret
Center for Idræt Centre for Sport Science historisk; nu Sektion for Idræt
Center for Interaktive Rum Centre for Interactive Spaces ?
Center for Irske Studier Centre for Irish Studies historisk; se Centre for Irish Studies in Aarhus
Center for IT og Læring Centre for IT and Learning (CIL) historisk; se Center for Undervisningsudvikling of Digitale Medier
Center for Katalyse Centre for Catalysis ?
Center for Klinisk Farmakologi Centre for Clinical Pharmacology ?
Center for Kulturforskning Centre for Cultural Research historisk; se Center for Undervisningsudvikling of Digitale Medier
Center for Latinamerikastudier Centre for Latin American Studies historisk; se Latin America Centre of Aarhus
Center for Læring og Uddannelse Centre for Learning and Education historisk; se Center for Undervisning og Læring
Center for Makromolekylær Krystallografi Macromolecular Crystallography Centre ?
Center for Matematisk Fysik og Stokastik Network in Mathematical Physics and Stochastics historisk
Center for Multireligiøse Studier Centre for Multireligious Studies historisk; se Center for SamtidsReligion
Center for Naturfagenes Didaktik Centre for Studies in Science Education ?
Center for New Ways of Working Centre for New Ways of Working ?
Center for Nordatlantiske studier Centre for North Atlantic Studies historisk
Center for Oxygen Mikroskopi Centre for Oxygen Microscopy historisk; se Center for Oxygenmikroskopi og Billeddannelse - COMI
Center for Pervasive Computing Centre for Pervasive Computing ?
Center for Pervasive Healthcare Centre for Pervasive Healthcare ?
Center for Planteproduktion Centre for Plant Production ?
Center for RNA processing RNA Processing Centre ?
Center for Scientific Computing i Aarhus Centre for Scientific Computing in Aarhus ?
Center for Sortehavsstudier Centre for Black Sea Studies historisk
Center for STS-Studier Centre for Science, Technology and Society ?
Center for Sundhed, Menneske og Kultur Health, Humanity and Culture. Centre for Humanistic Health Studies ?
Center for Sundhedspsykologi endnu ingen engelsk oversættelse ?
Center for Systemudvikling endnu ingen engelsk oversættelse ?
Center for Teaterlaboratoriestudier Centre for Nordic Theatre Laboratory Studies ?
Center for Tekniske Kandidatuddannelser Centre for Applied Sciences ?
Center for Undervisningsudvikling Centre for Educational Development historisk; se Center for Undervisningsudvikling of Digitale Medier
Center for Vikingetids- og Middelalderstudier endnu ingen engelsk oversættelse historisk
Centre for Analytical Finance Centre for Analytical Finance ?
Dansk Center for Forskningsanalyse Danish Centre for Studies in Research and Research Policy ?
Dansk center for molekylær gerontologi Danish Centre for Molecular Gerontology ?
Dansk center for transgene mus Danish Centre for Transgenic Mice ?
Jysk Dialektforskning, Peter Skautrup Centret for The Peter Skautrup Centre for Jutlandish Dialectology historisk; se Peter Skautrup Center for Jysk Dialektforskning

Historiske enhedsnavne - institutter

Dansk term Engelsk term Eksempel Bemærkning
Anatomisk Institut Department of Anatomy historisk
Biologisk Institut Department of Biological Sciences historisk; se Institut for Bioscience
Biologisk Institut, Genetik og Økologi Department of Biological Sciences, Genetics and Ecology historisk
Biologisk Institut, Marin Økologi Department of Biological Sciences, Marine Ecology historisk
Biologisk Institut, Mikrobiologi Department of Biological Sciences, Microbiology historisk
Biologisk Institut, Plantebiologi Department of Biological Sciences, Plant Biology historisk
Biologisk Institut, Systematisk Botanik Department of Biological Sciences , Systematic Botany historisk
Biologisk Institut, Zoofysiologi Department of Biological Sciences, Zoophysiology historisk
Farmakologisk Institut Department of Pharmacology historisk; se Institut for Klinisk Medicin
Geologisk Institut Department of Earth Sciences historisk; se Institut for Geoscience
Geologisk Institut, Geofysik Department of Earth Sciences, Geophysics historisk; se Institut for Geoscience
Geologisk Institut; Geomorfologi Department of Earth Sciences,  Geomorphology historisk; se Institut for Geoscience
Geologisk Institut, Maringeologi Department of Earth Sciences, Marine Geology historisk; se Institut for Geoscience
Geologisk Institut, Palæontologi og Stratigrafi Department of Earth Sciences, Palaeontology and Stratigraphy historisk; se Institut for Geoscience
Geologisk Institut, Sediment-Geologi Department of Earth Sciences, Geology historisk; se Institut for Geoscience
Institut for Antropologi, Arkæologi og Lingvistik Department of Anthropology, Archaeology and Linguistics historisk; se Institut for Kultur og Samfund og Institut for Æstetik og Kommunikation
Institut for Biosystemteknologi Department of Biosystems Technology historisk; se Institut for Ingeniørvidenskab
Institut for Didaktik Department of Curriculum Research historisk; se Institut for Æstetik og Kommunikation
Institut for Filosofi og Idehistorie Department of Philosophy and the History of Ideas historisk; se Institut for Kultur og Samfund
Institut for Fysiologi og Biofysik Department of Physiology and Biophysics historisk; se Institut for Fysik og Astronomi
Institut for Fødevarekvalitet historisk
Institut for Genetik og Bioteknologi Department of Genetics and Biotechnology historisk
Institut for Havebrugsproduktion historisk
Institut for Historie og Områdestudier Department of History and Area Studies historisk; se Institut for Kultur og Samfund
Institut for Human Genetik Department of Human Genetics historisk
Institut for Husdyrbiologi og -sundhed historisk
Institut for Idræt Department of Sport Science historisk
Institut for Informations- og Medievidenskab

Department of Information and Media Studies

historisk; se Institut for Æstetik og Kommunikation
Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø Department of Agroecology and Environment historisk
Institut for Lagerringsfaciliteter, Aarhus Institute for Storage Ring Facilities Aarhus ?
Institut for Ledelse Department of Managment historisk
Institut for Læring Department of Learning historisk
Institut for Marketing og Statistik Department of Marketing and Statistics historisk
Institut for Marin Økologi Department of Marine Ecology historisk
Institut for Matematiske Fag Department of Mathematical Sciences historisk
Institut for Medicinsk Biokemi Department of Medical Biochemistry historisk; se Health
Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi Department of Medical Microbiology and Immunology historisk; se Institut for Husdyrvidenskab
Institut for Mikrobiologi og Center for Geomikrobiologi Department of Microbiology and Centre for Geomicrobiology historisk
Institut for Miljø- og Arbejdsmedicin Department of Environmental and Occupational Medicine historisk
Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr historisk
Institut for Plantebiologi Department of Plant Biology historisk
Institut for Pædagogik Department of Education

historisk;
OBS! 'Department of Education = Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)

Institut for Sprog, Litteratur og Kultur Department of Language, Literature and Culture

historisk

Institut for Sprog og Erhvervskommunikation Department of Language and Business Communication

historisk

Institut for Systematisk Botanik Department of Systematic Botany

historisk

Institut for Videnskabsstudier Department of Science Studies

historisk

Institut for Zoofysiologi Department of Zoophysiology

historisk

Institut for Æstetiske Fag Department of Aesthetic Studies

historisk

Kemisk Institut Department of Chemistry historisk; se Institut for Kemi
Klinisk Institut Institute of Clinical Medicine historisk; se Institut for Klinisk Medicin
Molekylærbiologisk Institut Department of Molecular Biology historisk se Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Nordisk Institut Scandinavian Department historisk; se Institut for Æstetik og Kommunikation
Odontologisk Institut School of Dentistry historisk; se Institut for Odontologi

Historiske enhedsnavne & andre historiske termer

Dansk term Engelsk term Eksempel Bemærkning
Akademisk Skrivecenter historisk; se Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier
ASB; se også "Handelshøjskolen, Aarhus Universitet" Aarhus School of Business historisk;
nu en del af School of Business and Social Sciences
AU-foto historisk; nu en del af AU Kommunikation
Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) The National Environmental Research Institute (NERI) historisk; se DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; Science and Technology
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU) The Danish School of Education historisk; se Institut for Uddannelse og Pædagogik
Engelskudvalget the English Terminology Committee historisk; se AU Kommunikation
Events og Marketing Events and Marketing historisk; se Events og Rekruttering, AU Kommunikation
fakultetsråd faculty council historisk; se fakultetsledelse
fakultetsrådsmedlem faculty council member historisk
fakultetssekretariat faculty secretariat historisk; se dekanat
fakultetssekretariatschef historisk; se administrationschef hhv. chefrådgiver
forskningsminister minister for research historisk; se minister for forskning, innovation og videregående uddannelser (uddannelsesminister)
Forskningsprogram for De Videregående Uddannelsers Pædagogik historisk; se Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier
Fotoenheden historisk; se AU Kommunikation
Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business (ASB) historisk; se School of Business and Social Sciences
Humanistiske Fakultet, Det The Faculty of Humanities historisk; se Faculty of Arts
Informationskontoret the Communication Office historisk; se AU Kommunikation
Ingeniørhøjskolen i Århus the Engineering College of Aarhus historisk; se Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet
Internationalt Sekretariat The International Secretariat historisk; se The International Centre og  AU Forskning of Talent
Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) the Faculty of Agricultural Sciences historisk; se DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug; Science and Technology
Konsistorium the Senate historisk; se Bestyrelsen (Universitets-)
Medier og IT i Læringsperspektiv historisk; se Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Ministry of Science, Technology and Innovation historisk; se Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser
Naturvidenskabelige Fakultet, Det Faculty of Science historisk; se Faculty of Science and Technology
Samarbejdsudvalget for den centrale administration (CASU) the Liaison Committee for the Central Administration historisk; se ASU (Administrationens Samarbejdsudvalg)
Samfundsvidenskabelige Fakultet, Det Faculty of Social Sciences historisk; se School of Business and Social Sciences
Sekretariatet for Efter- og Videreuddannelse the Secretariat for Continuing and Further Education historisk; se AU Studieadministration, Efter- og videreuddannelse
Statens Humanistiske Forskningsråd Danish Research Council for the Humanities historisk; se Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation (FKK)
Statens Jordbrugs- og Veterinærvidenskabelige Forskningsråd Danish Agricultural and Veterinary Research Council historisk; se Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers
Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd Danish Natural Science Research Council historisk; se Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers
Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd Danish Social Science Research Council historisk; se Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom
Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd Danish Medical Research Council historisk; se Det Frie Forskningsråd |Teknologi og Produktion
Statens Teknisk-Videnskabelige Forskningsråd Danish Technical Research Council historisk; se Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Det Faculty of Health Sciences historisk; se Faculty of Health
Teologiske Fakultet, Det Faculty of Theology historisk; se Institut for Kultur og Samfund
undervisningsminister minister for education historisk; se børne- og undervisningsminister
Undervisningsministeriet Ministry of Education historisk; se Børne- og Undervisningsministeriet
videnskabsminister minister for science, technology and innovation historisk; se minister for forskning, innovation og videregående uddannelser (uddannelsesminister)
Videnskabsministeriet (Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling) Ministry of Science, Technology and Innovation historisk; se Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)
Aarhus Universitets Venner the Friends of the University of Aarhus historisk; foreningen opløst pr. 30. juni 2009