Aarhus Universitets segl

Frokoststuen i Aarhus Universitets første bygning

" - en Kop Kaffe med Kage koster 22 Øre ..."

Helt fra begyndelsen var der spisetue/frokoststue i Aarhus Universitets første bygning.

Aarhus Universitets første bygning blev indviet 11. september 1933.

Den fungerede som hovedbygning, indtil den nye hovedbygning ved Ringgaden blev opført i 1940'erne.

 

 

Som det fremgår af såvel foto som plantegninger, blev der tale om en spisestuemøblering bestående af borde og stole og ikke - som oprindelig planlagt - af bænke og borde jfr. skrivelse af 6.4.1932 fra arkitekt C.F. Møller til borgmester Jakob Jensen.

I midten af 1940'erne blev frokoststuen i universitetets første bygning afløst af spisestuerne i den nyopførte hovedbygning.