Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Frokoststuen i Aarhus Universitets første bygning

" - en Kop Kaffe med Kage koster 22 Øre ..."

Helt fra begyndelsen var der spisetue/frokoststue i Aarhus Universitets første bygning.

Aarhus Universitets første bygning blev indviet 11. september 1933.

Den fungerede som hovedbygning, indtil den nye hovedbygning ved Ringgaden blev opført i 1940'erne.

Fra reportage i den udgave af Billed-Bladet, som udkom 28. marts 1939.
Udklip fra Aarhuus Stiftstidende 23. september 1935. Udklippet tilhører Universitetshistorisk Udvalg.
Fra reportage i den udgave af Billed-Bladet, som udkom 28. marts 1939. Fotografiet er desværre ikke så skarpt, at det er muligt at læse de maskinskrevne dele af opslagene. Men det fremgår med tydelighed, at der var "Bud til alle".

 

 

Udsnit af arkitekttegning over den første universitetsbygnings stuetetage.
Her ses hele stueetagen i universitetets første bygning.

Som det fremgår af såvel foto som plantegninger, blev der tale om en spisestuemøblering bestående af borde og stole og ikke - som oprindelig planlagt - af bænke og borde jfr. skrivelse af 6.4.1932 fra arkitekt C.F. Møller til borgmester Jakob Jensen.

I midten af 1940'erne blev frokoststuen i universitetets første bygning afløst af spisestuerne i den nyopførte hovedbygning.