Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Journalistkollegiet 1957 i Vennelystparken

Journalistkollegiet > Danmarks Journalisthøjskole > Pressens Uddannelsescenter > Internationalt Center/International Centre/the Dale T. Mortensen Building

Journalistkollegiet blev indviet i 1957. Det rummede gennem en årrække Nordisk Journalistkursus, men tjente først og fremmest som ramme om Journalistkursus ved Aarhus Universitet, der var blevet oprettet i 1946, og som i 1962 blev til Danmarks Journalisthøjskole. Da bygningen i forbindelse med indvielsen i 1957 blev omtalt i pressen, blev den hovedsagelig vist fra Høegh-Guldbergs Gade-siden, hvorfor der ikke findes mange fotos fra den anden side, som nu regnes for kompleksets forside.
Også efter at journalistuddannelserne i første del af 1970'erne var flyttet til en midlertidig bygning i Risskov 1971-1973 og derefter til Danmarks Journalisthøjskoles nye bygninger i den nordlige del af Aarhus, tjente bygningen til uddannelse af journalister - dog nu efteruddannelse. Foto Universitetshistorisk Udvalg 23.3.2006.
Sidst på året i 2010 flyttede Internationalt Center/International Centre fra Fredrik Nielsens Vej til Vennelystparken. Centret blev indviet af kronprins Frederik 1. februar 2011, og ved samme lejlighed døbtes bygningen "the Dale T. Mortensen Building". Skiltemageren er her ved at montere skiltet "Dales Cafe". Foto Universitetshistorisk Udvalg 26.1.2011.

Omkring Bygning 1650 i Vennelystparken fra 1957 til 2011

Journalistkursus ved Aarhus Universitet blev oprettet i 1946 af Aarhus Universitet og den danske presses organisationer.

I begyndelsen benyttede Journalistkursus lokaler i universitetets nyopførte hovedbygning, og i 1950'erne flyttede kurset til kælderlokaler i den boligforeningsejendom, som i begyndelsen af 1950'erne var blevet opført på Gustav Wieds Vej fortrinsvis som kollegium for gifte studerende, og hvor også Studenterrådet havde adresse i en periode.

I 1957 blev der i Vennelystparken efter tegninger af arkitekt C.F. Møller opført en bygning til Journalistkursus ved Aarhus Universitet og Nordisk Journalistkursus.

I 1962 blev Journalistkursus ved Aarhus Universitet til Danmarks Journalisthøjskole, og selve bygningen i Vennelystparken benævntes herefter i daglig tale ved dette navn.

Fra 1946 og frem til 1964 udgjorde undervisningen ved Journalistkursus/Journalisthøjskolen et tilbud til journalistelever om teoretisk supplering tll den tre-årige praktiske uddannelse ved dagbladene, men fra 1964 blev Journalisthøjskolens kursus et obligatorisk led i uddannelsen til journalist.

Rækken af skiftende adresser angiver, hvor administrationen - og journalistkollegiet - havde til huse, og hvor Journalistkursets repræsentative lokaler befandt sig. Selve undervisningen fandt som udgangspunkt sted i Aarhus Universitets bygninger. Se program for 3. Journalistkursus 1948.

Journalisthøjskolen blev i 1971 en selvejende institution, hvor der blev givet en teoretisk uddannelse med praktik, hvor det hidtil havde forholdt sig omvendt.

Samme år - 1971 - flyttede Danmarks Journalisthøjskole til Risskov, hvor man delte en midlertidig pavillon med Psykologi, indtil Danmarks Journalisthøjskoles nye bygning i Aarhus Nord stod klar til indflytning i 1973.

 

 

 

 

 

 

Skiltning 2010. Foto Universitetshistorisk Udvalg.
Skiltning 2011. Foto Universitetshistorisk Udvalg.
Indgangen til Pressens Uddannelsescenter i maj 2006. Foto Universitetshistorisk Udvalg.
Indgangen til Dale T. Mortensen Building. Bemærk, at vindfanget, der oprindelig ikke hørte til bygningen, er blevet fjernet. Den røde løber blev udlagt dagen forinden i forbindelse med indvielsen. Foto Universitetshistorisk Udvalg 2. februar 2011.