Aarhus Universitets segl

Overretssagfører Andreas Christensen taler ved den nyplantede lind

Overretssagfører Andreas Christensen (1883-1953) taler over den nyplantede studenterlind om morgenen den 11. september 1928. (Originalfoto i Århus Kommunes Biblioteket, Lokalhistorisk Samling).

Samme dag som indvielsen af Universitetsundervisningen i Jylland fandt sted i Teknisk Skole, indviede man om morgenen Marselisborg Studentergaard ved en - som Demokraten skrev samme dag - lille prunkløs festlighed. Først beså deltagerne (Universitets-Samvirkets medlemmer og de københavnske professorer samt nogle gymnasieledere) bygningen inde- og udefra, og efter mønster fra Regensen i København plantede man i studentergårdens have en lind til minde om den store dag. Derpå holdt overretssagfører Andreas Christensen, medlem af Universitets-Samvirket og bestyrelsesformand for Studentergaarden, en kort tale, hvori han priste ikke blot giverne, som havde muliggjort erhvervelsen af bygningen, men også offerviljen hos den arkitekt og de håndværkere, der havde forestået ombygningen, og han undlod ikke at nævne, at i København havde man først fået en studentergård 100 år efter, at hovedstadens universitet var grundlagt, og at der var gået yderligere 150 år, før man havde fået plantet en lind. Men her i Århus, sagde Christensen iflg. Demokraten , byggede man studentergård og plantede studenterlind samme dag, som man "lagde Grundstenen til vort Universitet. Et Leve for Studentergaarden i Aarhus! (Hurra!)".

   

Udklip fra Demokraten 11. september 1928. (Udklip tilhører Universitetshistorisk Udvalg).