Aarhus Universitets segl

Forbud mod radio på kollegieværelserne ophævet i 1950

I efterårssemestret 1950 ophævede valgmandsforsamlingen det forbud mod at have radioapparat på kollegieværelset, som havde været gældende siden det første kollegium blev indviet i 1935.

I de mellemliggende år havde kollegianerne været henvist til kollegiernes radiostue, som - i hver fald fald på visse af kollegierne, om ikke på alle - var et lokale i i stueetagen, hvor der ud over radio var lænestole til avislæsning og tilbagelænet tobaksrygning.

At det fra 1950 var tilladt at have radio på værelset, var dog ikke ensbetydende med, at der nu var frit slag til at spille højt, for § 13 i "Almindelige regler for Studenterkollegierne i Århus" hedder det i 1954: "Sang og musik - derunder radio - skal på forlangende af en kollegianer straks afbrydes. Der må ikke synges og spilles efter klokken 24".

Baggrunden for det mangeårige forbud mod radio på værelserne kender vi ikke, men det vil næppe være urimeligt at antage, at der simpelthen har været tale om, at man ville undgå en situation, hvor rediolytning kunne medføre gener for alumner i de omliggende værelser - hvilket ville være i tråd med kravet om stilhed på værelserne efter klokken 22/klokken 24 - (undtagen, naturligvis, i de tilfælde, hvor der var indhentet særlig tilladelse hos eforen til afholdelse af fest på gangen).

Det fortælles i øvrigt, at det før 1950 ikke var forbudt at have og anvende rejsegrammofon på værelset, hvilket kan forekomme noget paradoksalt.