Aarhus Universitets segl

Thorkild Juncker (1897-1955)

Thorkild Juncker (1897-1955), direktionssekretær ved Aarhus Oliefabrik 1919-26, prokurist 1926-27, direktør for Aarhus Oliefabrik 1927-1945, formand 1934 for et udvalg vedr. oprettelse af et "erhvervsfakultet" (et økonomisk institut) ved Aarhus Universitet, medlem af Universitets-Samvirkets bestyrelse 1935, repræsentant for Samvirket i Aarhus Universitets bestyrelse 1937-1943. Det var Juncker, der skaffede Økonomisk Institut tag over hovedet i dettes tidligste periode fra og med 1936.(Originalt foto anno 1938 i Århus Kommunes Biblioteker, Lokalhistorisk Samling).