Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Christian Ulrik Hansen (1921-1944)

Christian Ulrik Hansen (1921-1944) blev født i Farsø og tilbragte efter studentereksamen nogle måneder på Støvring Højskole, hvorpå han lod sig indskrive som studerende ved Aarhus Universitet. Samme år, som han lod sig indskrive, blev han indkaldt og kom senere på kornetskole.

Efter 29. august 1943 formede han en sabotagegruppe, som kendetegnedes ved stor aktivitet. Sideløbende med at han var leder af denne Holger Danske-gruppe, var han aktiv i sabotagen i Jylland, og det var her, han blev arresteret.

Han blev henrettet 23. juni 1944.

Stort set overalt, hvor Christian Ulrik Hansen omtales, anføres det, at han var stud.theol. ved Aarhus Universitet, eller at han studerede teologi ved Aarhus Universitet.

Af Aarhus Universitets matrikel over indskrevne studerende 1942/1943 står han imidlertid - med stavemåden Kristian - anført under rubrikken "Studerende, der endnu ikke har valgt Studiefag", og vedrørende dette spørgsmål konkluderer hans ven siden skoleårene Elith Olesen da også i sin biografi om Christian Ulrik Hansen - efter at have redegjort for kildemateriale og indhold af sin korrespondance med Hansen - således:

"Aarhus Universitet anerkendte ham vitterligt som teologistuderende, for på den mindetavle, der er indmuret i den gamle hovedbygning [note], over studenter døde som følge af besættelsen, er han opført som "stud.theol. Kristian Ulrik Hansen".

Om han nogensinde har sat sine ben i noget teologisk auditorium, er et helt andet og uløst spørgsmål."

                     Elith Olesen: Jeg har levet mit liv i lyset. Christian Ulrik Hansen 1921-1944 (2001), s. 165.