Aarhus Universitets segl

Erik Reske-Nielsen (1920-1997)

Foto formentlig fra 1970'erne. Ukendt fotograf.

Erik Reske-Nielsen - lektor i nyere tids historie på Aarhus Universitet fra 1951 til 1970 - blev en overgang betragtet som mulig kandidat til et kommende professorat i international politik ved det nye fag Statskundskab (oprettet 1959). Han fik dog aldrig skrevet nogen disputats, som var en forudsætning for professoratet, men anvendte derimod sin energi på historieundervisningen og Journalistkurset samt det, som kurset udviklede sig til under hans ledelse, nemlig Danmarks Journalisthøjskole, hvis første rektor han var fra oprettelsen i 1962 til 1974. Han var afdelingsforstander ved Journalisthøjskolens Institut for Presseforskning 1970-1987 og rektor for Nordisk Journalistkursus 1980-1989.

Uddrag af omtale af Journalistkursus ved Aarhus Universitet i universitetets årsberetning for 1953.

Journalistkursus ved Aarhus Universitet måtte gennem en årrække nøjes med at låne skiftende lokaler på universitetet og skulle være klar til med kort frist igen at forføje sig, som det fremgår af dette udsnit fra Det økonomiske og juridiske Fakultets protokol i marts 1953.