Aarhus Universitets segl

I Studenterrådets kontor efterår 1942

Møde i Studenterrådets kontor, som lå øverst oppe i sydenden af universitetets første bygning. Ud ad vinduet i baggrunden ses søerne i Universitetsparken. Siddende forrest til venstre Aage Madsen. Den kvindelige student er Bente Egmose Hansen. Siddende for bordenden Ejner Pedersen. Stående umiddelbart til højre for Ejner Pedersen ses Erik Reske-Nielsen. Siddende yderst til højre Niels Neergaard. De øvrige er det endnu ikke lykkedes at få identificeret - kommentarer modtages meget gerne! (Foto A.E. Andersen 1942. Billedet tilhører Universitetshistorisk Udvalg).

Fra Studenterhåndbogen 1942 .