Aarhus Universitets segl

Gustav Albeck: "Jul på Fødselsanstalten"

Teksten herunder er en fotografisk gengivelse af dr.phil. Gustav Albeck s erindringsartikel i Jul i Aarhus 1951, udgivet af Forlaget Aros. Artiklen gengives med venlig tilladelse fra Aros Forlag og Gustav Albecks familie.

Fødselsanstalten i Jylland indstillede sin virksomhed i 1996, hvor funktionerne udflyttedes til Skejby Sygehus. I 2000 genåbnedes Fødselsanstaltens gamle hovedbygning, nu under navnet Victor Albeck-Bygningen.

Forfatteren af artiklen herunder var søn af Victor Albeck.