Aarhus Universitets segl

"Løgstrup-sagen" anno 1975

Den såkaldte Løgstrup-sag, der bragte sindene i kog i 1975, er svær at resumere.

Herunder præsenterer vi derfor det resumé, som universitetsbladet information & debats redaktør Victor Rasmussen udfærdigede til nummeret, der udkom 18. april 1975.

Henne i efteråret samme år blussede debatten op igen, idet sagen nu var nået så langt, at konsistorium, universitetets øverste organ, tildelte hele to teologiske professorer noget så usædvanligt som en misbilligelse.

Begge nægtede at tage misbilligelsen til efterretning.

I sine erindringer skriver Johannes Sløk følgende:

"Godt, tænkte jeg, lad mig så demonstrere, at med forsamlingerne på universitetet kan man ikke længere forhandle rationelt og urbant. Man kan kun føre sager. - Altså anlagde jeg sag, klagede til ministeriet og direktoratet - og vandt sagen. Konsistorium fik en "næse" af direktoratet, og jeg (og Løgstrup) var rehabiliteret."

Mig og Godot (1986), s. 188.