Aarhus Universitets segl

Louis Hjelmslev (1899-1965)

Udklip fra Aarhuus Stiftstidende 28. juni 1934. Gengives med venlig tilladelse fra Århus Stiftstidende.

Louis Hjelmslev blev mag.art. i 1923 og dr.phil. i 1932. Efter at have været lærer ved københavnske gymnasier og kurser blev han ansat som docent i sammenlignende sprogvidenskab ved Aarhus Universitet 1. august 1934. Inden han i 1937 tiltrådte et professorat i samme fag ved Københavns Universitet, havde han nået at være Det Humanistiske Fakultets dekan 1935-1936.

 

Originalfoto i privateje. Ukendt fotograf.

Louis Hjelmslev ses her (t.h.) i sin lejlighed i Århus i 1936 sammen med lingvisten H.J. Uldall (1907-1957), med hvem han havde et nært samarbejde omkring grundlæggelsen af den glossematiske sprogteori.

Om det lingvistiske miljø ved Aarhus Universitet i 1930'erne får man et godt indtryk i Per Aage Brandt: "Omkring sprogteoriens grundlæggelse - strejftog i den århusianske lingvistik" i Topforskning ved Aarhus Universitet - en jubilæumsantologi, 2003, s. 25-38. (Antologien er redigeret af André Wang Hansen, Helge Kragh, Svend Larsen, Palle Lykke og Jens Chr. Manniche. Mere om bogen > ).