Aarhus Universitets segl

Tage Skou-Hansen (1925-2015)

Tage Skou-Hansen påbegyndte sine studier i litteraturhistorie ved Aarhus Universitet i 1942.

Dengang var der ikke noget, der hed rusintroduktion, men den kun 17-årige student blev dog anbefalet at søge lidt råd og vejledning hos et par ældre studerende. Disse var tilfældigvis de senere så navnkundige profiler i den danske litteratur- og åndshistorie Bjørn Poulsen (1918-2000) og Thorkild Bjørnvig (1918-2004).

I oktober 1942, en måneds tid efter at Tage Skou-Hansen var blevet indskrevet på faget, måtte dr.phil. Jens Kruuse forlade den stilling som docent i almindelig litteraturvidenskab, han havde beklædt siden 1939, og blev ansat som lærer på Askov Højskole; efterfølgende valfartede hans tilhængere - herunder Tage Skou-Hansen - til Askov for at høre ham der.  

Tage Skou-Hansen udgik i 1950 fra Aarhus Universitet som mag.art. (den tids forskeruddannelse) i almindelig og sammenlignende litteraturhistorie.

Ikke mindst via aktiviteterne i foreningen "Musiske Studenter" (oprettet 1941) og inspirationen fra Jens Kruuse (1908-1978) udvikledes den 'åndsform' og de ideer, der kom til at bære tidsskriftet Heretica. Bjørn Poulsen og Thorkild Bjørnvig redigerede sammen de første to årgange (1948-1949), og Tage Skou-Hansen redigerede sammen med Frank Jæger de sidste to (1952-1953).

Den 1. oktober 1999 mødtes Universitetshistorisk Udvalgs medarbejder med Tage Skou-Hansen i dennes hjem i Egå ved Aarhus med henblik på et erindringsinterview om studieårene ved Aarhus Universitet, og i løbet af fire timer forelå der på bånd, hvad der senere viste sig at svare til 130 A4-sider i afskrift.

Efter overenskomst med Tage Skou-Hansen stilledes det ellers dengang endnu klausulerede materiale til rådighed for forfatteren, mag.art. Nils Gunder Hansen, da denne udarbejdede bogen Tage Skou-Hansen. Et forfatterskabsportræt (2004). I denne bog er lange afsnit af interviewet gengivet. Når hele den del af interviewet, der drejer sig om "Musiske Studenter" nu publiceres (link herunder), sker det for første gang.