Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nicolai Schiødtes nytårsbrev af 2. januar 1911 til Victor Albeck

"... Du Pioneren for Universitetet i Aarhus ..."

Universitetsforkæmperen Victor Albecks søn, Gustav Albeck, gav ofte udtryk for sin undren over en nærmest profetisk formulering i 1911-brevet fra Nicolai Schiødte til Victor Albeck, nemlig stedet hvor Schiødte skriver "Du Pioneren for Universitetet i Aarhus".

For sagen var den, at Victor Albeck endnu på dette tidspunkt havde mere end rigeligt at se til som nyansat første leder af den nye institution Fødselsanstalten i Jylland, og det var først senere, at Victor Albeck faktisk blev "pioner" for det århusianske universitet.

Brevet, som hører hjemme i Victor Albecks arkiv - som Gustav Albeck skænkede til Universitetshistorisk Udvalg nogle år før sin død - har været bortkommet i 16 år, men er i sommeren 2011 vendt tilbage til arkivet.

Normalt udlåner Universitetshistorisk Udvalg ikke sine arkivalier, men når det drejer sig om, at personer, som selv har overdraget det dokument til udvalget, som de af den ene eller anden grund ønsker at låne med hjem, gøres der i reglen en undtagelse.

Sådan forholdt det sig også med Nicolai Schiødtes brev, da Gustav Albeck kort før sin død bad om lov til at hjemlåne brevet - hvorefter det ikke var til at genopdrive på trods af på trods af Kirsten Albecks indsats for sagen.

I sommeren 2011 er brevet imidlertid dukket frem igen - og genoverdraget til Universitetshistorisk Udvalg.

Nicolai Schiødte var videnskabeligt arbejdende læge i København, blev dr.med i 1899, og overtog Victor Albecks københavnske praksis, da Albeck flyttede til Jylland i 1910 for at blive første leder af den nyopførte institution Fødselsanstalten i Jylland - og senere primus motor i kampen for oprettelsen af et universitet i Aarhus.