Aarhus Universitets segl

Auditoriet hvor første disputatsforsvar fandt sted

 

 

Foto A.E. Andersen 1942. (Billedet tilhører Universitetshistorisk Udvalg).

Den lave fløj til højre rummer auditoriet, hvor det første disputatsforsvar ved Aarhus Universitet fandt sted 19. oktober 1940. I universitetets årsberetning omtales det som "et stort Auditorium med 200 Pladser".

Mærkat indsat i hvert eksemplar af den trykte disputats.

Bygningen blev opført 1936/37 som fælles institutbygning for fagene Fysiologi og Biokemi - og kaldtes i daglig tale "Fy og Bi".

Auditoriebygningen er fremhævet med rødt på 2010-kortet herunder.