Aarhus Universitets segl

NEKROLOGER 1995

 

Indholdsfortegnelse
Forrige afsnit
Næste afsnit

[Kolofon]

 

BIRGER IVERSEN

2.5.1940-9.8.1995

Lektor Birger Iversen, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet var magister fra Københavns Universitet og Ph.D. fra Harward University. Pånær kortere gæsteophold i Zürich, Paris og Stockholm var Birger Iversen ved instituttet fra 1971 og til sin død.

Birger Iversens forskning har ligget indenfor algebraisk geometri. I sine første afhandlinger har han givet bidrag til teorien for talinvarianter for afbildninger mellem algebraiske flader, et emne Zeuthen behandlede omkring århundredeskiftet. Dette førte videre til et studie af fixpunkter for algebraiske gruppevirkninger. De moderne kohomologiske metoder anvendt af Grothendieck indenfor algebraisk geometri i tresserne og som bruges til at præcisere de klassiske resultater optog Birger Iversen meget. Det blev i årene fra 1975-85 en hård kamp med at klargøre og verificere de mange detaljer i de nye og meget komplicerede teorier. Arbejdet i denne periode afsluttedes med en større lærebog om emnet. I de seneste år vendte Birger Iversen sine kræfter mod grundlaget for den elementære geometri. Igen var han utrættelig for at nå til bunds i alle detaljer, og han gav til dels inspireret af Fenchels arbejder et fyldigt bidrag i lærebogsform til forståelsen af grundlaget for den hyperbolske geometri.

I forbindelse med sin undervisning har Birger Iversen skrevet et stort antal notehæfter om blandt andet lokal algebra, graderede ringe, algebraiske grupper, elementær analyse i en og flere variable, differentialformer, generel algebra, elementærgeometri og differentialgeometri. Karakteristisk er, at der altid er både nogle detajler, som er svære at finde andre steder, og nogle til tider overraskende lidt skæve synsvinkler. Dette beriger og udvider læserens forståelse og indsigt i det omhandlede emne.

Opbygningen af algebraisk geometri i Århus gennemførte Birger Iversen ved et stort gæsteprogram i halvfjerdserne, hvor udenlandske specialister var på kortere eller længere gæstebesøg. Desuden var der et nært samarbejde med ugentlige seminarer mellem Århus og København omkring den nyeste udvikling inden for algebraisk geometri.

I en lang årrække har Birger Iversen deltaget meget aktivt i debatten om arbejdsforholdene for det videnskabelige personale. Han har siddet i Magisterforeningens repræsentantskab, i sektionsbestyrelsen og var senest tillidsmand for ansatte i matematik. I hele sit virke var Birger Iversens holdning præget af demokrati og retfærdighed. Han var på disse punkter kompromisløs og forlangte meget af såvel sig selv som andre. Til hver en tid var han garant for tolerance og omorgsfuldhed. Andreas Nielsen