Aarhus Universitets segl

NEKROLOGER 1996

 

Indholdsfortegnelse
Forrige afsnit
Næste afsnit

[Kolofon]

 

MOGENS LILLESØ

15.12.1919-26.5.1995

I 1996 er der for alvor kommet gang i byggeaktiviteterne på Aarhus Universitet efter en pause på næsten 20 år. Det ville have glædet fhv. kontorchef Mogens Lillesø igen at se byggekraner i aktivitet på for eksempel Langelandsgades Kaserne og i Universitetsparken. Mogens Lillesø døde i maj måned 1995.

Mogens Lillesø blev juridisk kandidat fra Københavns Universitet i 1946. Han blev beskikket som advokat i 1949 og som landsretssagfører i 1952. Fra 1953 til 1965 bestred han som medindehaver en række ledelsesfunktioner i familieproduktionsfirmaet I/S Lillesø i København. I advokattiden havde han fortrinsvis beskæftiget sig med procedure- og byggesager, og det var derfor naturligt, at han i 1965 søgte nye udfordringer som ekspeditionssekretær i undervisningsministeriets byggeadministration, der på daværende tidspunkt blev ledet af den legendariske kontorchef Vagn Jensen. Mogens Lillesøs opgave blev hér styring af byggesager ved henholdsvis Aarhus og Københavns universiteter. I løbet af et par år førte hans ubestridelige personlige og faglige kvalifikationer til, at han efter opfordring fra universitetets daværende rektor pr. 1.april 1968 blev ansat ved Aarhus Universitets byggekontor som ekspeditionssekretær. Fra dette tidspunkt levede og åndede den i øvrigt musisk begavede Mogens Lillesø for den fysiske planlægning af undervisnings- og forskningslokaliteterne på Aarhus Universitet. Han kom således til at stå i spidsen for universitetets kraftige udbygning i slutningen af 60'erne og frem til midten af 70'erne - kun delvis afbrudt af en periode fra august 1970 til februar 1972, hvor han fungerede som administrationschef på C.F. Møllers Tegnestue.

I denne periode var han også den drivende kraft bag udarbejdelsen af den første samlede plan for universitetets udbygning, der færdiggjordes i 1976, og som i daglig tale benævnes som Edmund Hansen-planen efter formanden, den daværende kommitterede for statens byggesager, arkitekt Edmund Hansen. Mogens Lillesøs store indsats i disse år kronedes med hans udnævnelse pr. 1. april 1976 til kontorchef for og leder af universitetets tekniske forvaltning. Han bestred denne stilling med kreativitet, charme og humor til stor tilfredshed ikke mindst for rektorerne Søren Sørensen, Svend Bundgaard, Erik Rasmussen, Carl F. Wandel og Henning Lehmann, indtil han pensioneredes som 70-årig med udgangen af 1989.

Mogens Lillesø kom i sit godt 20-årige virke på Aarhus Universitet både til at opleve og lede de betydelige udbygninger af universitetet i slutningen af 60'erne og et stykke ind i 70'erne og derefter den udbygningsmæssige ørkenvandring i 80'erne, hvor konjunkturerne og studentertallene var os imod. Med sit gå-på-mod og sine gode relationer til blandt andet undervisningsministeriets byggedirektorat var han i samarbejde med universitetets skiftende rektorer imidlertid også med til at opbygge det planlægningsmateriale, som dannede grundlaget for den tiltrængte udbygning af universitetet. En udbygning, som nu heldigvis er godt i gang og som altså også Mogens Lillesø har været med til at præge.

Stig Møller